Pěstounem na celý úvazek

6. listopad 2014

Přemýšleli jste někdy o tom, jaké by to bylo, kdybyste si vzali dítě do pěstounské péče? Základní informace nám v Radioporadně poskytl ředitel neziskové organizace Amalthea David Svoboda a pěstoun Štěpán Plecháček.

Nejprve je potřeba donést žádost o pěstounskou péči na obecní úřad, která ji postoupí na kraj. Poté vás čeká 50 hodin přípravy na tuto zodpovědnou roli. A jak dlouhá je doba od podání žádosti do příchodu dítěte do rodiny? Podle našich hostů zhruba jeden rok. A pozor – nejedná se o osvojení.

Pěstounství

Nemůže-li o dítě osobně pečovat žádný z biologických rodičů ani poručník, může soud svěřit dítě do pěstounské péče.

Pěstounskou péči dělíme na:
  • Pěstounskou péči na přechodnou dobu

  • Dlouhodobou pěstounskou péči (příbuzenskou i nepříbuzenskou)

Co je důležité:

Dle nového občanského zákoníku soud zpravidla umístí dítě do péče pěstounů na dobu, po kterou trvá rodičům překážka v osobní péči o dítě s tím, že rodič může kdykoli požádat soud o vrácení dítěte zpět do své osobní péče.

Proto i takzvaná klasická dlouhodobá pěstounská péče může mít jen dočasné trvání. Pokud však biologický rodič zájem neprojeví, trvá dlouhodobá pěstounská péče do 18 let věku svěřeného dítěte. S tím musí pěstoun počítat.

Dítě má právo na řádnou péči v pěstounské rodině

Pěstoun při výchově svěřeného dítěte vykonává přiměřeně povinnosti a práva rodičů. Je povinen a oprávněn rozhodovat jen o běžných záležitostech dítěte a v těchto záležitostech také rozhodovat. Spravuje také jmění dítěte. Pěstounskou péči kontroluje místně příslušný orgán sociálně právní ochrany dětí, kterému podává zprávu každých půl roku doprovázející pomáhající organizace.

Kontakt s biologickými rodiči a dalšími osobami blízkými

Biologičtí rodiče mají právo se se svými dětmi osobně a pravidelně stýkat a mají právo i na informace o dítěti.

Nezisková organizace Amalthea

V našem kraji pěstounům pomáhá například nezisková organizace Amalthea. Doprovází rodiny v náhradní rodinné péči v obtížných a krizových situacích, napomáhá rodině v období přijetí dítěte do náhradní rodiny a zvyšuje odbornost náhradních rodičů v péči o dítě.

autor: jsl
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

zlenice.jpg

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...