Politici regionu

Ministerský předseda František Udržal

Předchozí díl
Následující díl

Je zapomenutým politikem, především proto, že byl politikem své doby a hájil hodnoty, které ztratily význam.  Ať už jde o čechoslovakismus, povinnou vojenskou službu, selství nebo samotnou jeho agrární stranu.

Narodil se v roce 1866 v Dolní Rovni u Holic a nebyl to žádný vzorný student. V letech dospívání věnoval více času sportu než studiu, přestože měl převzít rodinný statek. Svoji politickou kariéru započal ještě za Rakouska-Uherska, v roce 1897 byl za mladočechy zvolen poslancem Říšské rady. Ve Vídni urputně hájil české zájmy.

V politice se angažoval od počátku 90. let 19. století, nejprve za mladočechy a později v řadách České strany agrární, ve které už v roce 1906 patřil mezi hlavní politiky.

Druhá etapa jeho politické kariéry se rýsuje ve vládní garnituře první republiky. V září 1921 se stává ministrem národní obrany. Od února 1929 pak československým ministerským předsedou dvou po sobě jdoucích kabinetů. 

František Udržal

Atentát v Užhorodě

Vroce 1923 navštívil František Udržal Podkarpatskou Rus a při příjezdu do Užhorodu našli v sedadle jeho vozu průstřely. Na ministra obrany byl spáchán atentát. Jeho aktéři nebyli nikdy dopadeni a událost potichu vyšuměla.

Udržal nebyl sedlák

František Udržal si vážil půdy a selství, přestože sedlákem nebyl. Hospodářství v Dolní Rovni vedla jeho manželka. V politické rovině se aktivně zapojil do realizace Pozemkové reformy, aniž by se na ní na rozdíl od jiných politiků obohatil.

Čas běžel a léta dostihla i bouřliváka Františka Udržala. V roce 1935 už nekandidoval do parlamentu, ale pouze do senátu. V roce 1937 odchází z politiky úplně. 

Na přelomu roku 1937/38 byl požádán, aby v napjaté předválečné atmosféře pronesl hlavní projev na Všesokolském sletu. Připravil si řeč, která měla v národu vyburcovat vlastenectví. Bohužel tento projev zůstal jenom na papíře. František Udržal už nedostal příležitost jej přednést. Zemřel v dubnu roku 1938 v Motolské nemocnici.

Z pohřbu Františka Udržala z Dolní Rovně
Spustit audio

Související

  • Zapomenutá historie Choceňského Polska

    Během první světové války našlo 22 tisíc válečných uprchlíků přechodný domov  v samé blízkosti Chocně. Během podzimu roku 1914 zde vyrostla baráková kolonie. 

  • Příběhy z týlu a fronty druhé světové války

    Veteráni i pamětníci z východních Čech vzpomínají na události druhé světové války, která začala 1. září před 80 lety. 

  • Zmizelé židovské příběhy

    Žili mezi námi, byli to naši sousedé, spolužáci, přátelé. Druhou světovou válku jich přežilo tak málo, že k obnově židovských obcí už v mnoha městech nemohlo dojít. 

Nejnovější zprávy

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Starosvětské příběhy lesníků z časů, kdy se na Šumavě ještě žilo podle staletých tradic.

Václav Žmolík, moderátor

ze_světa_lesních_samot.jpg

3x Karel Klostermann

Koupit

Komplet obsahuje dva šumavské romány Ze světa lesních samot, V ráji šumavském a povídkový soubor Mrtví se nevracejí z pera klasika české literatury Karla Klostermanna (1848 - 1923), který tomuto kraji zasvětil celé své dílo.