Stateční v odboji: příběhy druhé světové války

V květnu si připomínáme výročí konce druhé světové války. Během německé okupace se do odboje zapojilo mnoho hrdinných českých  vlastenců - četníků, hajných, pošťáků, lékařů, mlynářů a jiných pěšáků odboje. Přinášíme Vám příběhy některých z nich.

Všechny epizody

Lesníci a hajní v odboji 

Specifickou skupinu odboje představovali lidé pracující v lese. Znali terén, bydleli na samotách, znali se mezi sebou a často neměli na výběr.

Po vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava byla na lesy uvalena nucená správa a do vedení lesních úřadů dosazeni Němci. Šlo nejen o kontrolu nad lesní výrobou a konfiskaci zisku, německé úřady chtěly kontrolovat i pohyb v lese. Nacisté dobře věděli, že jejich nepřátelé, kteří nestihli emigrovat, budou hledat úkryt právě tam.

A proto už v roce 1942 svolali všechny hajné na lesní úřad, kde jim muži z gestapa předestřeli, co je čeká, bude-li zjištěno, že v jejich lese přebýval déle než 24 hodin parašutista, partyzán nebo uprchlý zajatec. Trest smrti s celou rodinou. 

Odboj se ale bez spolupráce s hajnými neobešel. Byli pro ně spojkou z jejich lesních úkrytů. 

Pošťáci a četníci

Zaměstnanci protektorátní pošty měli výjimečnou možnost zachytit případná udání, která čeští kolaboranti často anonymně zasílali gestapu. Úřední písemnosti dokázali pozdržet a ohrožené osoby varovat. Samotní poštovní doručovatelé měli díky pohybu v terénu dokonalý přehled o dění v regionu, věděli o vztazích i sousedských konfliktech a mnoha tragédiím dokázali zabránit. 

Stejně jako protektorátní četníci, kteří v absolutní většině zůstávali věrní předválečnému Československu. Spolupracovali s odbojem ať už přísunem informací, sabotováním rozkazů, vydávaných německými nadřízenými, nebo jen pasivním výkonem služby. 

Lékaři i mlynáři

Život v ilegalitě přinášel mnoho komplikací, od nemocí ze špatných životních podmínek, přes zranění způsobená střety s okupanty. Lékaři ve svých ordinacích, při výjezdech i v nemocnicích kryli odbojáře, partyzány i uprchlíky. Svoji profesi vykonávali i ve věznicích a koncentračních táborech.

Mlýny stojí u vody a často na samotách, a vždy se tam našlo něco k snědku. Z Němci kontrolovaného mletí dokázali mlynáři oddělit část produkce a podporovali jí rodiny, jejichž živitele neušli zatčení. Pro mouku přicházeli partyzáni i lidé na útěku. Mlynáři byli chlapi nebojácní a stejně statečné byly jejich ženy. 

A další pěšáci odboje... 

Není v lidských silách zachytit všechny příběhy. Přinášíme jen střípek z mozaiky válečného odboje. Příběhy lidí odvážných a odhodlaných, z nichž mnozí za svobodu vlasti zaplatili cenu nejvyšší.  

Spustit audio

Související