Prázdninové cesty k vodě

U Svitav najdete ostrovy, které plavou

18. srpen 2019
Uměle vytvořená plovoucí ostrůvek na Rosničce pomáhá čistit vodu

Ke Svitavám, a to už téměř 500 let, patří rybník Rosnička. Místní k němu míří nejen za koupáním. Je to příměstská rekreační oblast s malou pláží i cyklostezkou.

Rybník Rosnička (zvaný také jako Horní rybník) a Svitavský (Dolní) rybník jsou největší vodní plochy v blízkém okolí Svitav. Tvoří příměstskou rekreační oblast, v  blízkosti je i zahrádkářská kolonie. Rybníky napájí řeka Svitava. Oba rybníky jsou pozůstatkem původních jedenácti vodních děl v okolí města. Horní rybník byl založen už v první polovině 16. století, Dolní rybník vznikl až v roce 1953 na místě původního malého rybníčku a mokřiny.

Oba rybníky dnes slouží také k chovu ryb. Rosnička má plochu 15,5 ha a nabízí příjemné přírodní koupání. Na jejím břehu najdete travnatou a z části i písečnou pláž, stejně tak jako zázemí pro výletníky. Občerstvení nabízí chata Rosnička i bufet Plechárna na protějším břehu rybníka. U obou jsou také dětská hřiště.

Pravdou je, že se v Rosničce, vždy ke konci sezóny, kvalita vody zhoršuje, a to kvůli pomalému průtoku vody i zvýšeném výskytu sinic. V loňském roce v rybníku kvůli vysokým teplotám a nedostatečnému okysličení vody uhynuly tuny ryb, a tak vodohospodáři a město Svitavy nyní věnují Rosničce zvláštní péči.

Plovoucí ostrovy

Na Rosničce uvidíte plovoucí ostrovy. Jsou to ukotvené plováky, na kterých jsou rostliny. Ty pomáhají k čištění vody, hlavně od sinic. Na jejich pořízení se finančně podíleli sami obyvatelé Svitav i firmy, kterým prostředí a okolí Rosničky není lhostejné. Město Svitavy okolo rybníka také nechalo nově vysadit mokřadní i vodní rostliny.

Plovoucí ostrůvky, které mimo jiné také zlepšují podmínky pro hnízdění ptáků, mají ovšem omezenou životnost, odhaduje se tak na pět let. V průběhu tohoto období se totiž váha ostrůvku zvýší a mohl by se ponořit pod hladinu. Rostliny z ostrůvku lze využít ale i potom, obohatí příbřežní vegetaci.

Cyklostezky i včelí altán 

Okolo rybníků u Svitav vás provede naučná stezka K pramenům řeky Svitavy. Začíná na hrázi Dolního rybníku a je zaměřená hlavně na botaniku a zoologii. „Stezka má šest kilometrů, patnáct zastávek, z toho šest interaktivních. Seznamuje s místními rostlinami, ptactvem i historií rybníků,“ vysvětluje Jiří Zdražil ze svitavského informačního centra.

Okolo Rosničky vede naučná stezka i cyklostezky

„Jedna část je vedená přes zatopený písník, což je taková atraktivní část s dlouhým můstkem. Turisté se dozvědí, kde vlastně pramení Svitava. Stezka končí u jezírka napájeného jedním z pramenů Svitavy, což je oblíbený cíl vycházek. Určitě ale stojí za to, když si zajdete na odbočku stezky, která vede k Památníku včelích matek,“ dodává Jiří Zdražil.  

Památník včelích matek připomíná historii někdejší oplozovací stanice včel. Už v roce 1932 na tomto místě vyrostl kamenný památník se jmény zasloužilých včelařů. Prostor louky je upravený a najdete na něm několik exponátů historických včelích úlů a také velký včelí altán.

Interaktivní mapa: Podívejte se, kde už jsme se koupali a kam se ještě chystáme.

Spustit audio