Rok Vojtěcha z Pernštejna. Co archeologové objevili v jeho hrobce?

10. březen 2024

Rok 2024 připomíná významnou postavu českých dějin Vojtěcha z Pernštejna. 17. března uplyne 490 let od jeho náhlého skonu. Vojtěch  zemřel poměrně mladý a příčinu jeho smrti se dosud nepodařilo odhalit.

Vojtěch z Pernštejna pocházel ze starobylého moravského rodu Pernštejnů, byl mladším synem Viléma z Pernštejna, který se na sklonku 15. století stal majitelem pardubického panství a začal ho zvelebovat. Vojtěch se narodil 4. dubna roku 1490 v Moravském Krumlově, od útlého dětství ale už vyrůstal v Pardubicích. Co víme o jeho mládí? Poslechněte si v audiu komentář profesora Ústavu historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice Petra Vorla.

Boční, kdysi hlavní vchod do kostela sv. Bartoloměje v Pardubicích

Během života otce Viléma měl Vojtěch svoje hlavní sídlo na Hluboké. V roce 1514 mu Vilém z Pernštejna postoupil funkci nejvyššího královského hofmistra, tedy správce královského dvora. Po Vilémově smrti se Vojtěch vrátil do Pardubic a pokračoval ve stavebních úpravách a výzdobě zámku v duchu rané renesance.

Malovaná rakev a pohřeb ve zbroji?

Vojtěch z Pernštejna je pochovaný v kryptě kostela sv. Bartoloměje. Náhrobek v presbytáři chrámu z roku 1534 je dominantou interiéru kostela, tvoří ho mramorová deska s Vojtěchovu postavou ve vysokém reliéfu o rozměru 224 x 110 cm. Deska je umístěná na podstavci ze čtyř reliéfně zdobených pískovcových desek.

Kostel sv. Bartoloměje ukrývá pod podlahou presbytáře skupinu hrobek. Velká pozornost byla hrobkám věnována v polovině 90. let. Daleko podrobnější poznatky ale přinesl až současný archeologický výzkum, jehož závěry nedávno odborníci zveřejnili. Průzkum hrobky byl zahájen v roce 2019 vrtem pro umístění kamery v místě mezi hrobkou Vojtěcha z Pernštejna a hrobkou Žofie Těšínské, takže bylo možné zdokumentovat situaci v obou hrobkách.

Pohled do prostor hrobky Vojtěcha s Pernštejna, vpravo neporušená rakev s Vojtěchovými ostatky

Průzkum se pod vedením archeologa Jana Frolíka do chrámu sv. Bartoloměje vrátil v srpnu 2020, kdy odborníci díky kvalitnější technice provedli novou videodokumentaci hrobky a tamních ostatků. Zjistili, že se ve Vojtěchově hrobce nacházejí skutečně ostatky více lidí. Pochována by tu měla být Vojtěchova dříve zemřelá první manželka Markéta Kostková z Postupic a jejich syn Ludvík. Vojtěchova rakev byla do hrobky uložena jako poslední a jako jediná je neporušená. Archeologové také proto z tohoto důvodu neodebrali vzorek kosterních pozůstatků k analýze DNA.  

Prostřednictvím kamery ale archeologové nahlédli do rakve úzkou mezerou mezi prkny víka. Objevili dva rozměrnější předměty, zřejmě plechy z barevného kovu, mědi nebo bronzu, což je vede k domněnce, že Vojtěch mohl být pochovaný ve své zbroji, tak, jak ho ostatně zpodobňuje mramorový náhrobek v kostele.

Vojtěch z Pernštejna byl pochován v malované rakvi, s kvalitním vyobrazením Ježíše na kříži. Nejlépe patrná je Kristova hlava a horní část kříže s příčným břevnem. Na vrchu kříže je umístěn list s nápisem INRI. Jak uvádí archeolog Jan Frolík, tato malba byla při pohřbu a v hrobce překryta přehozem, textilním nebo koženým, jehož útržky jsou na kamerových snímcích dobře patrné.

Nový dokument, přednášky, prohlídky a akce

V rámci pokračování projektu 500 let renesance ve východních Čechách připravuje řada institucí v čele s Pardubickým krajem a městem Pardubice připomínkové programy k osobnosti Vojtěcha z Pernštejna, jako člověka, který hrál důležitou roli nejen v regionu, ale i v české a evropské politice.

Letošní vzpomínkové akce budou celoroční, ale vyvrcholí ve dvou termínech, a to 17. března, v den Vojtěchova úmrtí, a potom o víkendu 7. a 8. září, kdy se v Pardubicích uskuteční Dny evropského dědictví. Římskokatolická farnost Pardubice připravuje na 17. března zádušní mši sv. za Vojtěcha z Pernštejna, po poledni bude kostel otevřený k soukromé prohlídce nebo modlitbě, na programu je také komentovaná prohlídka kostela a náhrobku s historikem Jiřím Kotykem, v 16 hodin začne koncert studentů pardubické konzervatoře.

Pohled do úvodní části návštěvnického okruhu Pernštejnská rezidence - nejstarší renesance v Čechách

Na neděli 17. března připravuje program také Východočeské muzeum v Pardubicích. V rámci Dne Vojtěcha z Pernštejna si můžete zdarma projít prohlídkový okruh Pernštejnská rezidence – nejstarší renesance v Čechách a obdivovat dodnes zachované renesanční figurální nástěnné malby, které nemají obdoby v celé střední Evropě.

Okruh Pernštejnská rezidence návštěvníky provází v pěti tematických částech, úvodní expozice se nachází ve velkém gotickém sále. Tady se seznámíte s historií rodu, erby a na podlahové mapě uvidíte nejznámější sídla, kde Pernštejnové působili. Označují je výtvarně zajímavé skleněné stély.

Hypotetická rekonstrukce zámku po přestavbách Vojtěcha a Jana z Pernštejna po roce 1548

Návštěvnický okruh pokračuje do prvního patra zámku, kde se nacházejí reprezentativní rytířské sály s fragmenty nejstarší výzdoby zámku i monumentálními nástěnnými malbami. V přilehlých prostorách si můžete prohlédnout jejich současné malířské rekonstrukce, a tak si udělat celkovou představu, jak kdysi mohly vypadat. Uvidíte také modely pardubického zámku, do kterých historici i archeologové vkomponovali ty nejnovější poznatky o vývoji zámku.

Zajímavá je bezesporu také rodová galerie pardubických Pernštejnů. Obrazy namaloval výtvarník Petr Nikl, který vycházel z dostupných obrazových či písemných pramenů, ale přišel také s vlastním tvůrčím pojetím konkrétních šlechticů. Východočeské muzeum pro návštěvníky připravuje také nový dokument o archeologickém průzkumu Vojtěchovy hrobky.

Spustit audio

Související