U Brandýsa nad Orlicí zvedá koleje jedinečná kilometr dlouhá souprava. Vyměňuje podloží

5. duben 2023 07:50

Modernizace hlavního železničního koridoru mezi Brandýsem a Ústím nad Orlicí se pomalu chýlí ke konci. Práce na nejdůležitější trati z Prahy na Moravu trvají už dva roky. Po staveništi se teď pohybuje speciální stroj, který umí vyměnit a zrecyklovat podloží, aniž by bylo nutné dávat pryč koleje. Pracovní souprava je dlouhá víc než kilometr.

„Čistíme železniční spodek a železniční svršek. Stroj zároveň zajišťuje recyklaci štěrku, takže se nám zpětně propraný a vyčištěný štěrk vrací do kolejového lože. Zároveň pokládáme geotextilii a novou štěrkodrť, kterou zavibrujeme a položíme kolej zpátky na své místo,“ popisuje práci stroje Radomil Novák ze Správy železnic.

Podloží starých kolejí je po desítkách let provozu znečištěné i prorostlé různými rostlinami a kořeny. Aby mohla trať další desítky let sloužit, je potřeba železniční spodek i svršek udělat znovu. Postupně takto stroj vymění podloží pod oběma kolejemi mezi Brandýsem a Ústím. Denně zvládne udělat až 400 metrů. V další fázi jiný stroj vymění i samotné koleje.

Fakta o stroji PM 1000 URM:

  • hmotnost 888 tun
  • délka včetně nárazníků 270 metrů
  • počet náprav 52 (z toho 16 poháněných)
  • spotřeba nafty 10 000 litrů za den

Zjednodušeně řečeno stroj nadzvedne koleje, do určité hloubky pod nimi vybere podloží, vyčistí ho, štěrk vypere, znovu ho „naostří“ a vrátí zpět. Dodá novou štěrkodrť a položí koleje zpátky. To vše během jednoho přejezdu. Správa železnic stroj zatím využila dvakrát a pokaždé na práci v místech, kde se nedá použít obvyklý postup – tedy, že se odstraní koleje a pak se všechno odváží a naváží nákladními auty.

„Tady je to dostupné velmi špatně. Je tady jen cyklostezka, která má ale malou únosnost,“ vysvětluje Radomil Novák. Trať mezi Brandýsem a Ústím totiž sice vede malebným údolím Tiché Orlice, dostupné je ale obtížně.

Souprava veze všechno s sebou

Velký několik set metrů dlouhý stroj obsluhuje 28 lidí najednou. Kolem se pohybují i další pomocní pracovníci. Pracuje se nepřetržitě. Hlavní obsluhu tvoří dva týmy techniků z Rakouska a Německa, kteří se po 12 hodinách střídají.

Souprava se pohybuje ve směru od Ústí na Brandýs a kromě zmíněného speciálního stroje ji tvoří i dalších několik desítek vagónů. V čele jsou dvě lokomotivy, za nimi cisterna s pohonnými hmotami (spotřeba stroje je totiž kolem 10 tisíc litrů nafty denně) a také kontejnery, kterými se odváží vytěžený materiál. Zhruba uprostřed je samotný 270 metrů dlouhý stroj a za ním následují kontejnery s novým štěrkem, který se do podloží přidává. Na konci pak je ještě cisterna s vodou. Celkem tak souprava měří kilometr a čtvrt.

Modernizace trati mezi Brandýsem a Ústím nad Orlicí by začala v dubnu 2021. Hotová by měla být do konce letošního června. Pak se na hlavní koridor přes Českou Třebovou a Pardubice vrátí i mezinárodní vlaky z Prahy do Vídně a Budapešti, které po dobu oprav jezdí přes Vysočinu. Změna jízdního řádu nastane od července.

autor: Josef Ženatý
Spustit audio

Související