V Bítovanech mají 17 rybníků, Stonehenge a vzácnou rostlinu

7. listopad 2021

Bítovany jsou nevelkou obcí na Chrudimsku, přitom ale unikátní hned v několika ohledech. Třeba množstvím rybníků, vzácnou rostlinou nebo významnou geologickou lokalitou, ve které leží. A v tamním kostele mají neobvyklé sochy.

V místě, kde dnes Bítovany leží, žili lidé od pradávna. Vypovídají o tom četné archeologické nálezy. Na jednom z tamních kopců pak také archeologové našli pozůstatky keltského hradiště. Obec samotná vznikla asi ve 12. století a název dostala zřejmě podle prvních osadníků, kterými byli obyvatelé z okolí moravského hradu Bítova.

Dominanta Bítovan, kostel sv. Bartoloměje, se v písemnostech zmiňuje v polovině 14. století. Byl původně gotický, pak barokní a v 19. století získal současnou pseudogotickou podobu. Tu mu dal významný architekt té doby František Schmoranz ze Slatiňan.

Zázračný obraz a sochy horníků

Kolem kostela v Bítovanech se až do poslední přestavby rozkládal hřbitov. Architekt Schmoranz pak některé jeho náhrobní kameny umně využil, ozdobil jimi severní stranu svatostánku.

V kostele jsou tři oltáře. Hlavní je vyřezávaný, z dílny mistra řezbáře Jirouše ze Slatiňan, který ho ale vytvořil podle návrhu Schmoranze. Zajímavé je, že na něm chybí obraz patrona svatostánku sv. Bartoloměje. Ten ale nahrazuje vitráž nad ním s jeho portrétem. Obraz z původního barokního oltáře visí nad portálem vstupu do sakristie.

Náhrobky ze zrušeného hřbitova architekt vsadil do zdi kostela

V kostele mají ještě dva menší barokní oltáře. Jeden je zasvěcený Panně Marii Pasovské a jedná se tedy o kopii tzv. zázračného pomocného obrazu. Ten se ale v roce 2013 náhle zřítil a rozpadl na několik kousků. Nakonec se ho ale podařilo opravit, a tak může obec chránit dál.

Druhý malý oltář je zasvěcen sv. Janu Nepomuckému. Je zajímavé, že mu oltář zasvětili v době, kdy sv. Jan Nepomucký nebyl ještě ani blahořečen. Kromě světce jsou pak na něm také neobvykle sochy barokních horníků. To proto, že se jedná o oltář náležící vedlejší Lukavici, která byla významnou hornickou obcí. 

Rybníky, Stonehenge a kotvice

Bítovany jsou unikátní množstvím rybníků, které tam vznikaly už za Pernštejnů. V touze po co nejvyšším množství úrodné půdy je tam tehdy ve velkém vysoušeli. S jejich obnovou začali v Bítovanech zase na konci 20. století a že je to dobře, o tom prý svědčí i v době sucha plné studny místních občanů. Nyní mají v obci a na jejích hranicích dokonce 17 rybníků! Jeden z nich je pak významnou zásobárnou spodní vody.

Bítovanský Stonehenge vznikl ze zrušeného mostu

Bítovany jsou významná geologická lokalita, a právě pod tímto rybníkem se nachází trojnásobný tektonický zlom, odkud spodní voda doslova prýští. Další z rybníků, kterému se říkalo Bublák, pak díky plynu, který pod ním vyvěral, bublal a v noci dokonce světélkoval.

Nejvýznamnějším rybníkem v Bítovanech je ale rybník Farář, který je také přírodní památkou. To především díky unikátní a chráněné rostlině, které se tam daří. Jde o kotvici plovoucí a rybník Farář je jediným místem, kde na východě Čech roste. Název získala podle tvaru plodů, které jsou podobné námořní kotvě. Ta se dokonce dostala i do znaku obce.

Vedle rybníka Farář je pak unikátní odpočívadlo, tzv. Bítovanský Stonehenge. Na jeho stavu užili kvádry ze žamberecké žuly, které zůstali po nedávno zbouraném starém mostě v obci. Vznikla tak zároveň vzpomínka na něj a s ním i stavba, která je novým cílem výletů místních i turistů.

Spustit audio

Související