V Prachovicích by se měl těžit vápenec ještě dvacet let. Majitelé plánují zvýšit kapacitu

26. duben 2022 06:33

Vápencový lom v Prachovicích na Chrudimsku patří mezi největší v Česku. A měl by se znovu zvětšit. Majitelé totiž chtějí prodloužit těžbu až do roku 2040. V lomu by tak přibylo několik dalších pater a také se má výrazně zvýšit kapacita vytěženého kamene. Plán se nelíbí některým okolním spolkům nebo ekologickým sdružením.

Lom patří společnosti Cemex a ta chce ložisko dotěžit. Podle průzkumu je možné ze země dostat ještě asi 35 milionů tun vápence. To ale znamená otevřít nové etáže. Teď má lom šest pater, v plánu jsou další tři o celkové hloubce 42 metrů. Má se taky těžit víc - teď je to 1,2 milionu tun ročně, v budoucnu má objem stoupnout na 1,7 milionu tun. A žádost o prodloužení těžby počítá s provozem lomu do roku 2040.

Proti pokračování těžby je třeba spolek Herout z Heřmanova Městce nebo sdružení Arnika. Obecně jsou to hlavně obavy z větší dopravní zátěže, dále ohrožení spodních vod, ale třeba i zdravotní rizika: zvýšená prašnost nebo vyšší koncentrace škodlivých látek.

Zvýšení těžby o 0,5 milionu tun
Prodloužení těžby do roku 2040 a zvýšení kapacity by znamenalo 55 místo 40 clonových odstřelů za rok a zvýšení počtu nákladních aut z 96 na 136 za den.

Majitelé lomu naopak tvrdí, že navýšení těžby souvisí se snižováním uhlíkové stopy - část navíc vytěženého vápence má putovat pryč po železnici, další je určená do směsí bez vypalování. Studie prašnosti počítá s vyššími hodnotami, ale pořád pod povoleným limitem.

Se spodní vodou může být problém, ohrožené jsou třeba studny v Prachovicích, doporučená je proto kontrola a také příprava náhradního zásobování, pokud by se stav výrazně zhoršil.

Příští týden vyprší termín pro připomínky k posudku EIA (možného dopadu pokračování těžby na životní prostředí). Pak by měl krajský úřad rozhodnout, jestli dotěžení povolí, případně za jakých podmínek, anebo jestli žádost zamítne.

Spustit audio

Související