Božena Němcová: v Litomyšli rodila, smála se i umírala

Letos si připomínáme 200 let od narození slavné spisovatelky. Její srdce patřilo východním Čechám. Litomyšl hostila Boženu Němcovou hned dvakrát.

Místa, kde Božena Němcová v Litomyšli bydlela, najdete snadno. Na Smetanově náměstí, na domě čp. 27 je umístěná pamětní deska. Právě tady kdysi stával dům, do kterého se Němcovi v roce 1839 nastěhovali. Další deska je na fasádě hotelu Zlatá Hvězda a připomíná druhý z pobytů. Každý z nich byl jiný. Poprvé tu spisovatelka prožívala jeden z nejklidnějších roků svého života. Když se do Litomyšle vrátila podruhé, byla zcela na pokraji svých sil.

Náramek Boženy Němcové je ve sbírce Regionálního muzea v Litomyšli

S datem narození i původem Boženy Němcové, dívčím jménem Barbory Pankelové, je spojena celá řada otazníků. Každopádně Barbora se vdávala mladá, vzala si téměř o generaci staršího Josefa Němce. Ten jako úředník finanční stráže velmi často putoval z místa na místo. A tak se Němcovi neustále stěhovali.  

Do Litomyšle z Josefova

Do Litomyšle se Němcovi přistěhovali v září 1839. Měli ročního syna Hynka a Božena Němcová byla v té době těhotná. 18. října 1839 přišel na svět syn Karel. Na fasádě domu čp. 27 byla při u příležitosti 150. výročí narození spisovatelky umístěna pamětní deska s její bustou.

Rok strávený v Litomyšli patří v bouřlivém a také nelehkém životě slavné spisovatelky k těm nejklidnějším. Božena ráda chodila na procházky do nedalekého Nedošína a v Litomyšli se seznámila s pokrokovou Magdalenou Dobromilou Rettigovou. Na sklonku roku 1840, kdy se Němcovi přestěhovali do Polné u Jihlavy, byla spisovatelka opět těhotná. Dcera Theodora se narodila 19. června 1841.

Je velmi pravděpodobné, že Litomyšl Božena Němcová navštívila během podzimu 1851. Měsíc totiž společně s dětmi strávila v lázních na Horách u České Třebové, kam ji pozval F. M. Klácel, básník, filosof a zakladatel Českomoravského bratrstva. Na Horách se Božena Němcová krátce setkala i se svým milencem, Janem Helceletem. 

Smutek v Modré hvězdě

Druhý pobyt Boženy Němcové v Litomyšli je spojený s podzimem 1861. Spisovatelka přijela v září, na pozvání nakladatele Antonína Augusty, který chtěl po dlouhých jednáních s Němcovou konečně vydat její sebrané spisy. Jejich součástí mělo být i druhé vydání Babičky.

Když Božena Němcová do Litomyšle dorazila, zašla nejprve do Pifflova zájezdního hostince, aby se ubytovala. Jakmile se to tiskař Augusta dozvěděl, nechal spisovatelku ubytovat v hostinci U Modré hvězdy (dnešní hotel Zlatá Hvězda).

Tuto událost Božena Němcová vylíčila v dopise dceři Theodoře, včetně popisu vybavení pokojíku. Antonín Augusta ubytování Boženy Němcové hradil, stejně jako stravu. Doufal, že bude pracovat na svých textech, aby je upravila pro vydání. Spisovatelka už ale nebyla schopna práce, trpěla bolestmi kvůli pokročilé rakovině a nakladatel ji rázně vybídl k odjezdu.

Dům na litomyšlském náměstí, kam se Němcovi v září 1839 nastěhovali

Nemocnou Němcovou z Litomyšle dne 28. listopadu 1861 odvezl do svého pražského bytu manžel, se kterým se chtěla rozvést.  Augustova ne příliš podařeného vydání Babičky se spisovatelka ještě dožila. První sešit obdržela v předvečer své smrti. Stačila do něj ještě vepsat věnování dceři Doře. Druhý den 21. ledna 1862 v ranních hodinách zesnula.

Náramek Boženy Němcové

Regionální muzeum v Litomyšli a Ostravské muzeum při příležitosti 200. výročí narození spisovatelky připravily výstavu s názvem Babiččina Barunka. V prostorách litomyšlského muzea potrvá do 19. dubna 2020. Mezi vzácné exponáty patří náramek Boženy Němcové z českých granátů, její zápisník a také originální, Augustovo druhé vydání Babičky, které Regionální muzeum uchovává ve své sbírce. Společně s Městskou galerií a Městskou knihovnou v Litomyšli připravilo doprovodný program k výstavě. Je určený dospělým i dětem, všem, kdo se chce zábavnou formou dozvědět zajímavosti ze života slavné české spisovatelky.  

Spustit audio

Související