Bůh všechno vidí i slyší. Hlavně v Bystrém

23. duben 2022

Dominantou městečka Bystré u Poličky je kostel sv. Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské. Každý svatostánek je unikátní, ale v bysterském kostele najdete skutečnou raritu. Boží ucho.

S Božím okem se v kostelích a církevních stavbách setkáváme často. Je to symbol lidského oka, které je umístěné v trojúhelníku, z něhož často vystupují paprsky. Oko představuje Boží vševědoucnost, trojúhelník svatou Trojici.  V křesťanském umění se symbol Božího oka používá od dob renesance.  Boží oko někdy, a to skutečně jen velmi zřídka, doplňuje ještě symbol Božího ucha. Znamená to, že Bůh nejen všechno vidí, ale i slyší.

Kostel v Bystrém má velmi dlouhou historii a je také údajně nejstarším poutním místem Panny Marie Karmelské u nás. Základy kostela pravděpodobně pocházejí už ze 12. století a souvisí s nejstarší existencí osady Bysté. Samotný vznik kostela je opředen legendou. Místo jeho stavby určili sami andělé. Ti totiž tajně přenášeli stavební materiál z místa, kde se měl kostel původně stavět. Gotická podoba kostelíka není známá, jeho středověkou kapitolu ale uzavřelo velké množství poutníků, kteří do Bystrého přicházeli.

Bystré jako poutní místo

V roce 1682 majitelka panství, hraběnka Anna Kateřina z Martinic, založila s povolením papeže karmelitánské bratrstvo a kostel se stal známým poutním místem. Od této doby, vlastně až do dnešních dnů, se Bystrém v červenci koná Karmelská pouť.

Interiér kostela sv. Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské v Bystrém

Noví majitelé Bystrého, hrabata z rodu Hohenemsů, vtiskli městu i kostelu novou barokní podobu. Kostel byl vysvěcen 27. října 1726, úpravy jeho interiéru a vnitřní výzdoby ale pokračovaly ještě  v dalších třech desetiletích. Nad hlavním oltářem je umístěn obraz Jana Křtitele, který doplňují sochy jeho rodičů, Alžběty a Zachariáše. Podstatná část výzdoby je provedena ve dřevě, jeho povrch je ale upravený tak, aby připomínal strukturu kamene nebo mramoru.

Boží ucho na oltáři

Boční oltáře jsou zasvěceny sv. Karlu Boromejskému, který pocházel z rodu Hohenemsů, Antonínu z Padovy, sv. Janu Nepomuckému. A také dvěma světicím, sv. Anně a sv. Barboře. Jejich oltáře stojí opticky proti sobě a obsahují symbol Božího oka a Božího ucha. Pokud tedy usednete do zadních lavic kostela, Boží oko bude na vaši levé straně, Boží ucho budete mít po pravici. A uvnitř sebe pocit, že Bůh všechno skutečně vidí a slyší.

Boží oko na postranním oltáři bysterského kostela

Symbol Božího ucha v kostelích běžně neuvidíte. Kromě Bystrého se jím může pochlubit kostel v Hati na Hlučínsku. Jednolodní stavba je zasvěcena sv. Matouši a stojí na místě původního dřevěného kostela z počátku 16. století. Autorem je pravděpodobně řezbář Josef Řídký z Ratiboři, který po sobě zanechal dopis, ve kterém tvrdí, že veškerá výzdoba v kostele z období rekonstrukce kostela v roce 1894, pochází z jeho dílny.

autor: BRA
Spustit audio

Související