Česko vysychá. Spolek Živá voda má plán, jak to změnit. Dostane šanci?

6. leden 2022

Monokulturní pěstování plodin na velkých plochách a odvodněná krajina. To jsou velké problémy současného českého zemědělství. Změnit situaci k lepšímu se daří jen velmi pomalu.

„Velkolánové zemědělství, hodně chemie, utužená půda, po které rychle stéká voda, narovnané řeky. Tento způsob konvenčního zemědělství končí, je už skutečně neudržitelný, naše krajina bude za pár let bez vody,“ míní ekolog a předseda Spolku Živá voda Jiří Malík. Zároveň předkládá projekt, který ví, jak situaci napravit.

Ekolog Jiří Malík

„Vloni začalo platit to, že půdní bloky nesmí být větší, než třicet hektarů. Ale to je jen velmi malý krok dopředu. Například v Rakousku je průměrná velikost farmy patnáct hektarů,“ říká ekolog a dodává, že Spolek Živá voda má ucelenou koncepci, která byla ve světě oceněná jako šestý nejlepší projekt, který ukazuje, jak vrátit život do krajiny.

Zdrsněná krajina funguje jako houba

Model Živá krajina podle ekologa Malíka komplexně ukazuje, jak postupovat, aby se voda vrátila do krajiny. Spolek Živá voda předkládá tento model Ministerstvu zemědělství České republiky a doufá, že nový ministr Zdeněk Nekula se jím bude zabývat.

Čtěte také

„Chceme zadržovat vodu v celých plochách povodí tam, kde to půjde. Navrhli jsme místa, kde budou větrolamy, kde se obnoví toky, mezní pásy, tůně a podobně. Plánujeme také vrátit vodu z trub na povrch. Meliorační systémy nás vysušují,“ popisuje plán ekolog Malík.

Spolek Živá voda chce zdrsnit krajinu tak, aby se stala houbou. Musíme vodu zadržet v celé krajině. Tím pádem bude i dost pitné vody v podzemí.

„Momentálně celých padesát procent Čechů zásobuje pitná voda z přehrad. Co se bude dít, až přehrady vyschnou? V roce 2018 jsme měli sedm vyschlých přehrad jen ve východních Čechách,“ varuje Jiří Malík.

„Naše připomínky ještě nebyly na Ministerstvu zemědělství akceptovány. Přitom česká krajina je náš domov, není to jen výrobna potravin. Na ministerstvu se teď všechno mění a my apelujeme na nového ministra Zdeňka Nekulu, aby neignoroval hlas veřejnosti. Máme plán, který může fungovat, pokud dostane šanci,“ uzavírá Jiří Malík.

Spustit audio

Související