Chci víc zapojit veřejnost, říká městská architekta Ústí nad Orlicí

4. únor 2022

Ústí nad Orlicí má od ledna novou městskou architektku. Na základě vypsaného výběrového řízení ne tuto pozici nastoupila Petra Coufal Skalická.

Žádný zákon neukládá městům a obcím povinnost mít v profesionální struktuře úřadu případně externě městského architekta. Přesto jsou u nás desítky měst, které služeb městského architekta využívají: „Myslím si, že to je dobré, když město má nezávislý odborný pohled na problematiku architektury, urbanismu, zacházení s veřejným prostorem a podobně,“ říká Petra Coufal Skalická.

Kdo je městský architekt

Náplní práce městského architekta je nabídnout nezávislý odborný pohled na danou problematiku: „Městský architekt pomáhá s rozhodnutími, ve kterých to město není úplně kované. Snaží se o kultivaci veřejného prostoru, zabránit nevhodným zásahům ve městě, pomáhá dosáhnout městu stanovené vize a strategie,“ vysvětluje Petra Coufal Skalická.

Čtěte také

K regionu má nová městská architektka vztah od dětství. „Rodově pocházím z Dolní Dobrouče a v Letohradě máme chatu, takže jsem tam od dětství jezdila. I proto mi přišlo logické se na tuto pozici přihlásit. V pozici městského architekta vidím možnost ovlivnit větší územní celek,“ vysvětluje Petra Coufal Skalická důvody své účastni v konkurzu.

Ústí okem profesionála

A jak se architektce Ústí nad Orlicí líbí? „Obrovskou devízou Ústí je to, jak je zasazené v podhůří mezi kopci, na soutoku dvou řek. Líbí se mi centrum, městská památková rezervace, funkcionalistické Roškotovo divadlo. Jsou tam části, na kterých se dá stavět. Zároveň jsou tam ale zásahy, které úplně fajn nebyly.“

Město Ústí nad Orlicí se rozkládá v podhůří Orlických hor při soutoku řek Tiché Orlice a Třebovky. Zde vznikla na přelomu 12. a 13. st. osada - podle polohy nazývaná Oustí

Na pozici městského architekta vystřídala Petra Coufal Skalická Milana Košaře, na jehož práci se bude snažit navázat. „Pozice městského architekta se snaží dlouhodobě udržet nějakou strategii města a nedělat nekoordinovaná rozhodnutí. S předchůdcem, panem Košařem jsem se minulý týden setkala, představil mi své vize a projekty. Nějakým způsobem na něj navážu. Neříkám, že potvrdím vše, co udělal, ale nemyslím si, že by byl dobrý přístup úplně všechno zahodit.“

První kroky

„Zatím jsem na začátku a seznamuji se všemi strategickými plány, územním plánem a podobně. Co ale si myslím, že pan Košař nedělal a já bych s tím chtěla začít, je větší zapojení veřejnost. Zvažuji, že bych dělala nějaké procházky s architektem. Prošli bychom nějakou část města a tím, že se tam lidé pohybují a znají to dobře, mně můžu říct připomínky a já na to můžu navázat a zkusit iniciovat nějakou změnu,“ říká Petra Coufal Skalická.

Petra Coufal Skalická
Architektka spolupracuje s architektonickou kanceláří Aulík Fišer architekti. Za sebou má řadu úspěšných realizací a projektů veřejných staveb i soukromých objektů. Získala například první místo v mezinárodní urbanistické soutěži pro lokalitu Špitálka v Brně.

Co se týká změn ve veřejném prostoru, lidé bývají někdy konzervativní, toho se ale ústecká architektka nebojí. „Myslím, že architekt musí být připraven i na toto. Tím, že neprojektuju nějakou konkrétní podobu, ale spíš se snažím uchovat hodnotu, tak si myslím, že v tomto směru by to s veřejností neměl být problém.“

Spustit audio

Související