Dvoukilová kronika mapuje dlouhou historii pardubických skautů. Pojmula prakticky všechno

9. březen 2023

Počátky skautingu v Pardubicích sahají až k první světové válce. Přežil obě totality. Autorům nové knihy trvalo přes dva roky, než jeho dějiny uceleně poskládali. 

Obsáhlé dílo váží přesně 2 000 gramů, má 490 stran a kolem 1 000 vyobrazení v podobě fotografií i obrázků ze starých skautských kronik. „Doslova jsme se prohrabali skautskými archivy. Moderní technologie nám umožnily vytáhnout ze snímků to podstatné. I přes nekvalitu některých fotografií jsme se rozhodli je v knize otisknout, protože si se spoluautorkou Evou Stanovskou myslíme, že tam mají své místo,“ domnívá se Milan Kudrna.

Inspirativní stovka

Když v roce 2014 pardubický skauting slavil sté výročí, tak se na jeho výstavě objevila spousta materiálů dokumentujících historii. Už tenkrát byla ve hře kniha. „Bylo nám jasné, že se materiály podruhé nesejdou. Bohužel se mi ta myšlenka tenkrát nepodařila prosadit. Během covidu jsme s Evou Stanovskou myšlenku oprášili a dali jsme to dohromady sami.“

Rozsáhlá kniha o skautingu na Pardubicku

Oba autoři mají se skautováním osobní zkušenost. „Naše parta kluků se i po více než padesáti letech udržela dodnes. Scházíme se jednou ročně v Horním Jelení. Občas se nás několik sejde taky na menších akcích. I kdyby mi skauting nedal nic jiného než tyto kamarády, tak to za to stálo,“ říká Kudrna.

Lidské historky

Nová publikace není jenom o historii, o suchých faktech, o výčtech oddílů, o jejich členech, vedoucích, rádcích, skautských táborech a podobně. „Doplňují ji příběhy, které by podle mého názoru mohly motivovat mladší skauty k pokračování činnosti anebo přivést další zájemce. Přibližují totiž skautský život.“

Kudrna při poslední editaci knihu sám přečetl slovo od slova. „Významně z ní na mě dýchlo to, že skauting je úžasně životaschopná organizace. Každý totalitní režim v tomto státě se snažil skauting zlikvidovat. Fašisté likvidovali skauty, ale hned po skončení druhé světové války se skauting znovu objevil. Komunisté skauting po roce 1948 zrušili. Na pár let se objevil kolem roku 1968 a následně ho opět zrušili, což trvalo až do roku 1989. Po uvolnění poměrů tady byl skauting zase. Teď prožíváme jeho nejdelší dobu bez přerušení.“

Kniha Historie pardubického skautingu ve vzpomínkách a fotografiích vyšla nákladem 450 kusů. Sama o sobě je jednou velkou kronikou.

autor: Jakub Malý
Spustit audio

Související