Krajský úřad chyboval, plánovaný hotel v Dolní Moravě musí mít ekologický posudek

10. srpen 2021

Ministerstvo životního prostředí zrušilo rozhodnutí krajského úřadu, které povolovalo stavbu apartmánového hotelu na Dolní Moravě. Krajští úředníci prý nepostupovali podle zákona.

„Krajský úřad vydal v březnu letošního roku rozhodnutí, že záměr nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nebude tak posuzován podle zákona,“ říká mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.

Úředníci v původním rozhodnutí mimo jiné argumentovali tím, že příroda na Dolní Moravě už je zásahy člověka tak ovlivněná, že další stavba nemůže situaci už nijak zhoršit. S tím ale nesouhlasili ochránci přírody a proti rozhodnutí se odvolali. „Ministerstvo životního prostředí jako odvolací orgán přezkoumalo rozhodnutí krajského úřadu včetně spisového materiálu a svým rozhodnutím zrušilo původní rozhodnutí a věc vrátilo k novému projednání,“ dodává Dominik Barták.

Čtěte také

Podle ministerstva životního prostředí nejde posuzovat jednu stavbu samostatně, ale je potřeba vnímat rozvoj turismu na Dolní Moravě jako celek. „Důvodem ke zrušení rozhodnutí byly zejména nedostatečně vyhodnocené kumulativní vlivy záměru právě v oblasti Dolní Moravy, která je zatížena nebývalým rozvojem infrastruktury pro veřejnou rekreaci, ubytování, parkoviště, vleky, bobové dráhy, cyklostezky, rozhledny,“ říká mluvčí ministerstva Dominika Pospíšilová.

Ochrana chřástala polního

Komplex deseti budov s apartmány pro víc než 300 hostů, centrální budovou s wellness, restaurací, bazénem a parkovištěm pro víc než 150 aut má vzniknout u silnice spojující sjezdovku U Slona s hotelem Vista. Tam je ale podle ochránců přírody vhodné prostředí pro zvláště chráněného chřástala polního.

„Ministerstvo konstatovalo, že nebyly adekvátně vyhodnoceny vlivy záměru na ochranu ptačí oblasti Kralický Sněžník, součást soustavy Natura 2000. Populaci a biotop chřástala polního jako na zvláště chráněný druh a na celistvost této ptačí oblasti,“ dodává Dominika Pospíšilová.

Ochránci přírody tak dosáhli svého. Podle zjišťovacího řízení krajského úřadu Stavba může mít výrazný vliv na přírodu a veřejné zdraví a musí se tudíž udělat takzvaná EIA, tedy kompletní posudek vlivu stavby na životní prostředí.

autor: Josef Ženatý
Spustit audio

Související