Mikulovice bývaly významnější než Pardubice

V Mikulovicích je také kdysi přísně střežený objekt, pozorovatelna civilní obrany. Tam od roku 1964 vojáci sledovali a hlídali Pardubice
V Mikulovicích je také kdysi přísně střežený objekt, pozorovatelna civilní obrany. Tam od roku 1964 vojáci sledovali a hlídali Pardubice

V Pardubicích bylo ještě pusto, když si v nedalekých Mikulovicích stavěly honosné pravěké domy. I dnes je tam toho spousta k vidění. Třeba barokní kostel, vojenská pozorovatelna nebo památky na slavné mikulovické rodáky.

Mikulovice leží jen pár kilometrů od Pardubic směrem na Chrudim a žije v nich něco přes tisíc obyvatel. K Mikulovicím patří také vedlejší Blato. A právě tam se dokládá nejstarší historie obce a také významné archeologické nálezy. Především celá kostra nosorožce srstnatého, který vyhynul kolem roku 8 tisíc před naším letopočtem. Jde o unikátní objev, který nemá nikde na světě obdobu.

Tohoto pravěkého savce teoreticky mohli potkat také lidé žijící v Blatě. Jen podle toho, co nám říkají archeologické nálezy, tam žili už 6 tisíc let před naším letopočtem. Ještě významnější důkazy života lidí na tzv. mikulovické planině pak jsou ze samotných Mikulovic. Zvláště v místech, kde dnes stojí nové rodinné domy pod kostelem, bylo velmi živo už v pravěku a počínajícím středověku. Archeologové tam objevili pozůstatky honosných obydlí s bohatým inventářem včetně bronzových šperků, pak také zbraní, nádobí…

Kostel sv. Václava a škola na hřbitově

Nejstarší domy v Mikulovicích v Blatě, tady kdysi stával gotický poplužní dvůr

Dominantou Mikulovic a širokého okolí je kostel sv. Václava. Stojí na kopci ve výšce jen o 37 m nižší než Kunětická hora. Současná podoba kostela je z roku 1768. Jeho historie ale sahá daleko hlouběji. Říká se, že tam stával v dávných dobách pohanský háj. Pak zřejmě kostel dřevěný a po něm teprve kamenný gotický.

Dávnější historii kostela dokládá také vzácná cínová křtitelnice z roku 1483, která je dodnes součástí jeho inventáře. Krom ní překvapí jeho návštěvníky také malovaný oltář, zobrazený tak plasticky, že vypadá jako ze dřeva či kamene. V kostele jsou také původní, už restaurované lavice nebo nezvyklý malovaný lustr.

Kostel v Mikulovicích je dominantou kraje, je jen o 37 m níž než Kunětická hora

Dobré je také projít si okolí kostela, starý hřbitov. V jeho rozích jsou čtyři architektonicky zajímavé hrobky. K márnici je přilepena malá budova, jejíž původní funkce překvapí. Je to bývalá mikulovická škola. Na hřbitově je pak pochován i významný mikulovický občan, kněz, spisovatel a národní buditel Josef Devóty.

Nejstarší domy a pověst o názvu obce

Nejstarší zmínka o Mikulovicích pochází z roku 1384, o Blatě se píše v listinách ještě o pár let dříve. V obou vesnicích tehdy nezávisle na sobě fungovaly gotické poplužní dvory. Na místě jednoho z nich, konkrétně v Blatě, stojí dodnes zajímavé statky, které jsou také nejstaršími domy v obou obcích. Najít je není vůbec složité. Jsou v centru Blata naproti dřevěné zvonici z asi 17. století.

Písečná jenom kvete. I když je pod sněhem

Jedno z romantických zákoutí obce Písečná

Znáte Písečnou? Lidé v Evropě ano. Stala se totiž první českou obcí, která získala zlato v soutěži Evropská kvetoucí sídla. Ale na vavřínech Písečná rozhodně neusnula.

Po gotickém dvoru v Mikulovicích mnoho památek nezbylo, ví se jen, že stál nedaleko rybníka na úpatí kopce. A s ním také souvisí zajímavá pověst o vzniku názvu obce Mikulovic. Právě z kopce prý kdysi kutáleli dva formani svá kola. Vsadili se, které bude rychlejší a vítěz pak křikl: “Mí kolo více”. A vznikly nejprve Mikolovice a pak dnešní Mikulovice.

Mikulovice vojenské a válečné

Jako velmi strategické místo vnímali kopec v Mikulovicích také vojáci. Postavili tam tak v roce 1964 tzv. pozorovatelnu civilní obrany, odkud mohli sledovat velkou část Pardubic, především letiště. Vojenský objekt byl ještě donedávna přísně střežený a nepřístupný. Dnes se ho ale ujal spolek nadšenců, který ho spravuje, opravuje a otvírá i veřejnosti.

Tak to vypadá na povrchu pozorovatelny civilní obrany v Mikulovicích, pod kupolí je bunkr se třemi malými místnostmi pro tři vojáky

Do vojenské, nebo spíš válečné historie se zapsalo také několik mikulovických občanů. Třeba mikulovický rodák legionář Josef Staněk. Ten míval na památníku obětem války, který je v obci dodnes, pamětní desku. Tu v 70. letech minulého století jako nežádoucí zakryli.

Další známí mikulovičtí občané jsou pak spojeni s 2. světovou válkou a operací Silver A. Parašutisté se tehdy ukrývali v obci v rodinách Františka Valenty a Adolfa Švadlenky. Toho gestapo umučilo. Jeho životní osudy pak připomíná pamětní deska na domě, kde v Mikulovicích žil.