Padákoví andělé: Snesli se z nebe a přinesli naději

Operace Barium a Calcium

Letadlo je přeneslo nad protektorát v noci z 3. na 4. dubna 1944. Calcium seskočilo v Mýtkách jihozápadně od Chrudimi, Barium pak nedaleko Vysoké nad Labem. Byl to první výsadek do protektorátu po více než roce.

Oba výsadky provázela smůla, nejen že se jim na prvních adresách nedostalo pomoci, ale navíc je dotyční lidé udali četníkům. Oba výsadky tak byly poměrně brzo vyzrazeny a parašutisé pronásledování. 

Ve výsadku Barium seskočili parašutisté npor. Josef Šandera (známý jako Velký Josef), radista četař Josef Žižka (známý jako Malý Josef) a šifrant četař Tomáš Býček. Jejich úkolem bylo znovunavázání spojení s domácím odbojem, předávání informací do Londýna a příprava protiněmeckého povstání. K dispozici měli vysílačky Martu a Zlatu. 

Josef Žižka jako praktikující český bratr našel pomoc na faře v Potštejně a Šandera s Býčkem na farářství v Hradci Krákové. Díky těmto kontaktům se Žižka usadil s vysílačkou na Rychnovsku a zbytek Baria se napojil na železničáře Václava Vachka. Aktivně připravovali podmínky pro ozbrojené povstání. Jejich poslední setkání s domácím odbojem bylo 1. října 1944 v Hradci Králové. 

K prozrazení Baria došlo 2. října 1944 kvůli zradě konfidenta Gustava Žida. Václav Vachek zemřel na následky krutých výslechů. Šandera se Žižkou vyklouzkli, ale po třech měsících je zatklo gestapo na statku u Žabkových nedaleko Žamberka, za pomoci dalšího konfidenta Vítězslava Lepaříka. 

Čtěte také

Josef Šandera se postřelil během zatýkání, gestapo ho raněného odvezlo do nemocnice a doufalo, že Šanderu bude moci využít v radiové protihře. Zvlášť poté, kdy zatčený Josef Žižka spolupráci odmítl a 18. ledna se oběsil ve své cele. Přes veškerou snahu gestapa Šandera na následky zranění 9. března 1945 zemřel. Konce války se dožil jediný z výsadku Barium - Tomáš Býček, který se ukrýval u partyzánů na Semilsku.

Calcium se dostalo do přestřelky s gestapem

Ve výsadku Calcium byli čtyři parašutisté, velitel ppor. Jaroslav Odstrčil, rotný Josef Gemrot, rotný František Široký a radista rotný Karel Niemczyk. Skupina při seskoku ztratila jeden ze tří kontejnerů s materiálem. S Londýnem se radistovi Niemczykovi podařilo spojit až 21. května.

Při jednom z mnoha přesunů Českomoravskou vysočinou se parašutisté Calcia 23. června 1944 střetli u Netína s jednotkou německých vojáků. Během přestřelky přišel o život velitel skupiny Jaroslav Odstrčil a Josef Gemrot byl vážně raněn.  

Na samém konci války  zbytek skupiny zadžela sovětská partyzánská skupina majora Orjola a všechny tři členy Calcia internovala. Ze zajetí je vysvobodil až 13. května 1945 velitel skupiny Tungsten Rudolf Pernický. 

Spustit audio

Související

  • Lesníci a hajní v odboji

    Pracovat za války v lese a nezajímat se o odboj, to prostě nešlo.

  • Telegrafia matka Tesly

    Byl to jeden z největších podniků v Pardubicích. Prošly jím tisíce zaměstnanců, někteří zde získali vzdělání, jiní praxi, ale mnozí zde strávili celý svůj profesní život.

  • Zapomenutá historie Choceňského Polska

    Během první světové války našlo 22 tisíc válečných uprchlíků přechodný domov  v samé blízkosti Chocně. Během podzimu roku 1914 zde vyrostla baráková kolonie.