Po pardubickém hradu nezbylo skoro nic. Znáte příběh zámku?

31. květen 2022

Ve znamení zubra. Tak se jmenuje útlá kniha, která atraktivní formou mapuje příběh zámku v Pardubicích. Je za ní ale velká práce.

„Vychází ze stavebněhistorického průzkumu. S kolegou Václavíkem jsme ho zpracovávali od roku 2016. Pardubický zámek je ale naším celoživotním zájmem. Na různých výzkumech pracujeme 20 let. Kniha samotná vznikala skoro dva roky. Napsal jsem takový syžet a kolegové z muzea Tetřev a Ivanega to celé převedli do populární podoby,“ říká jeden z autorů Bohdan Šeda.

Text by byl málo

Publikace je určená pro širokou veřejnost. „Na někoho může působit dokonce jako knížka pro děti. Chtěli jsme ji udělat přístupnou i mladším zájemcům o historii pardubického zámku. Proto tolik fotografií, krásné obrázky Elišky Chytkové včetně páva na titulní straně před zámeckou budovou,“ vysvětluje Jan Tetřev.

Čtěte také

Název naráží na erbovní znak Pernštejnů, do kterého patří právě zubr. „K tomu se váže rodová pověst. Zakladatelem rodu byl prostý člověk. Žil v kraji, kde okolním rolníkům a obyvatelům škodil zlý velký zubr. Podařilo se mu ho ochočit, zkrotit a přivést před svého vladaře. Za to dostal území a údajně vznikl rod Pernštejnů. Skutečnost se ale těžko dozvíme.“

Pardubickému zámku předcházel pardubický hrad spojený s pány z Pardubic. „Zlatá éra začíná s příchodem Pernštejnů v roce 1492, kdy Pardubice koupil Vilém z Pernštejna a zahájil rozsáhlou pozdně gotickou přestavbu. Vznikla jedna z nejmodernějších vojenských pevností v Evropě. Nasypal se mohutný zemní val, který bránil pronikání koulí ze strany rozvíjejícího se dělostřelectva. Na velkých rondelech se mohlo umístit vlastní dělostřelectvo, které křížovou palbou postihovalo předpolí s nepřítelem,“ doplňuje Šeda. Podle něj je jediným pozůstatkem hradu nejspíš jenom zdivo na vnitřním nádvoří.

Výstavní budova

Východočeské muzeum sídlí na zámku po většinu své existence. „Zámek je jeho hlavním a největším exponátem, vlajkovou lodí. Pozornost se mu přitom dlouho nedostávala. Poslední kniha o něm vyšla v roce 1963,“ upozorňuje Šeda.

Poutavé ilustrace knížky Ve znamení zubra

Publikace podle Tetřeva zachycuje taky aktuální velkou přestavbu. „Ve svém textu současný ředitel Tomáš Libánek vzpomíná na éru svého předchůdce Františka Šebka, který se stal zachráncem pardubického zámku v 90. letech, a ukazuje i to, co se povedlo za poslední roky.“

A jak to bude s pardubickým zámkem dál? „Budoucnost pardubického zámku bude odpovídat budoucnosti této země. Záleží na prosperující ekonomice a na tom, jestli tady budou lidé, kterým záleží na uchování památek. Musíme si je vychovat. O zámek se dnes stará parta lidí, která by za něj dýchala. Chodí do práce za odměnu. Je ale potřeba mít i zdroje na údržbu a opravy,“ podotýká Tetřev.

autor: Jakub Malý
Spustit audio

Související