Při tvorbě rodokmenu pomůžou osobní vzpomínky, náhrobky i internet

27. únor 2024

Chcete se prokousat historií svého rodu aspoň do 17. století? Až tam se podle genealožky Jany Stráníkové dostanete celkem jednoduše, pokud máte dostatek trpělivosti a chuti ptát se na podrobnosti nejstarších členů rodiny.

„Při sestavování rodokmenu se skutečně dá dostat do 2. poloviny 17. století. To se začaly vést matriky plošně. Potom už nastane problém, pokud nemáte šlechtické předky,“ usmívá se genealožka, která osobně ještě žádného šlechtice nevypátrala. Zato o běžné řemeslníky a zemědělce nebyla v našem kraji nouze.

Čtěte také

„Nejčastěji se jedná o řemeslníky a zemědělce. Typickým příkladem Pardubic je to, že sem velké množství lidí přišlo v 60. a 70. letech minulého století. A tihle lidé přicházeli z venkova. Jejich rodina je často z Moravy nebo jižních Čech,“ popisuje Jana Stráníková. 

Pátrejte v albech i na náhrobcích

Úplně na začátku je potřeba shromáždit dostupné údaje od žijící generace. Shromáždit jména, data narození, úmrtí, sňatky, a podobně. Zapátrejte i ve starých rodinných albech, tam se dají dohledat zajímavé informace. I náhrobky mohou být zdrojem informací, tam zjistíte roky narození a úmrtí předků a dostanete se na přelom 19. a 20. století.

Klíčové jsou pak dokumenty jako křestní list, úmrtní list a oddací list. „Nejdůležitější jsou pro nás genealogy vždy čísla. A pokud už máte všechny žijící svědky zaevidované, vydejte se na matriku. Navštívit příslušnou tzv. živou matriku může každý a určitě vám tam i poradí. Ze zákona máte nárok na informace, každý může pátrat po svých předcích bez jakýchkoliv limitů,“ upřesňuje genealožka Stráníková.

Genealožka Jana Stráníková

Mladší matriky jsou na příslušných matričních úřadech. Starší v příslušných Státních oblastních archivech. A dnes už máme velkou výhodu, protože archiv umožňuje bádání i na internetu. Pro východní Čechy je to Státní okresní archiv Zámrsk.

Kvalitní informace najdete také na České genealogické a heraldické společnosti, je tam rozcestník na weby jednotlivých archivů a odkazy na digitalizované matriky.

Kde se skrývají největší úskalí při hledání historie rodu? Poslechněte si celý pořad.

Spustit audio

Související