Příběhy z Čermné

Naše vyprávění bude o prostých lidech z vesnic pod Orlickými horami, o jejich víře, pro kterou byli ochotni zříci se domova, rodiny i světské slávy světa.  

Všechny epizody

Čtyřdílný seriál provede posluchače obdobím od první poloviny 18. století do současnosti. V prvním díle doprovodíme uprchlíky z Čermné do české vesnice pod Berlínem, v druhém prožijeme s Čermáky změny po tolerančním patentu. V třetím vzdáme hold českobratrskému kazateli Vilému Hartwigovi a jeho rodinnému sirotčinci. A v posledním díle připomene smutný fakt, že nacionalismus pod Orlickými horami vítězil dlouho před odsunem německých bratrů ve víře. 

Spustit audio

Související

  • Zmizelé židovské příběhy

    Žili mezi námi, byli to naši sousedé, spolužáci, přátelé. Druhou světovou válku jich přežilo tak málo, že k obnově židovských obcí už v mnoha městech nemohlo dojít. 

  • Telegrafia matka Tesly

    Byl to jeden z největších podniků v Pardubicích. Prošly jím tisíce zaměstnanců, někteří zde získali vzdělání, jiní praxi, ale mnozí zde strávili celý svůj profesní život.

  • Lesníci a hajní v odboji

    Pracovat za války v lese a nezajímat se o odboj, to prostě nešlo.