Ptáci se vracejí z teplých krajin. Jaro může začít

Červenka obecná
Červenka obecná

Červenka obecná patří mezi 15 nejběžnějších ptáků České republiky. Dříve tito drobní ptáci s oranžovou náprsenkou odlétali do teplých krajin. Dnes mnoho z nich přečká zimu u nás. A právě červenka obecná je ptákem roku 2016.

Česká společnost ornitologická vybírá každý rok některý druh ptáka. Chce tak upozornit na některé problémy, které musejí tito živočichové překonávat. Přírodovědec Vladimír Lemberk nás v Radioporadně upozornil nejen na červenky, ale i na další pěvce. Ukázky jejich zpěvu si můžete poslechnout.

Ptákem roku 2016 je červenka

Červenky jsou docela nenápadní ptáčci velikosti vrabce. Všímavý pozorovatel je ale uvidí skoro všude. Melancholický zpěv červenky můžeme slyšet ze stinných lesů, zarostlých břehů řek i z městských parků nebo zahrad. Podmínkou pro zdárný život tohoto sympatického ptáčka je jen trocha hustšího porostu a křoví v okolí.

Na pohled vypadají červenky něžně, ale jsou to velcí rváči. Dokonce každá desátá dospělá červenka končí svůj život na následky soubojů. A boje nejsou jen výsadou samečků. Kromě doby hnízdění má každá červenka, bez ohledu na pohlaví, své vlastní teritorium, které urputně brání před všemi příslušníky svého druhu a často i před ostatními ptáky. Jako signál k útoku přitom slouží právě červená náprsenka protivníka.

Vykrmená červenka obecná v zimě

Červenky v zahradách

Usnadnit život červenkám v našem okolí není složité. Hlavně majitelé zahrad se mohou zamyslet, zda nejsou červenka, kos nebo drozd lepší, než chemicky ošetřený trávník. A zda by hromada větví ze zimní prořezávky nemohla zůstat na zahradě až do podzimu. Nejhorší je potom kácení křovin nebo pálení hromad klestí v jarní hnízdní době, protože tím můžeme snadno zničit nejen dobře ukryté hnízdo červenky, ale i dalších ptáků a jiných živočichů, kteří slouží ptákům jako potrava.

Bezpečné zastávky

V poslední době se objevuje stále více prosklených zastávek veřejné dopravy. Průhledné sklo je pro ptáky velmi nebezpečné. Často se těsně vedle vyskytuje park, vodní tok nebo jen skupina keřů, což jsou pro ptáky oázy v okolní betonové šedi. Prosklená zastávka na takovém místě je pak smrtelnou pastí. A silueta namalovaného ptáka na skle je nezachrání. Celkově se odhaduje, že na světě ročně zahyne jedna miliarda ptáků po nárazu do skleněných ploch. Přitom o každý metr čtvereční se ročně zabije zhruba jeden pták. I proto červenek ubývá.


Žabí zajímavost
Na začátku dubna se hlásí o slovo žába z podzemí – je to blatnice skvrnitá, která se ozývá pod vodní hladinou, klidně v hloubce dvou metrů. Přes vodní hladinu se tento hlas nese nahoru. Přijďte si ji poslechnout. Třeba se zabydlela právě u rybníka, kam rádi chodíte na procházky.

Jaro cítí ve vzduchu i žáby

Jedním z prvních probouzejících se obojživelníků je skokan skřehotavý, typický pro Polabí. Pokud přijdeme na jaře k rybníku, užijeme si přímo chorál. Jak nám řekl Vladimír Lemberk, obojživelníci se probouzejí a právě v těchto dnech budeme svědky kladení snůšek u těch nejotužilejších druhů, jako je například skokan štíhlý. Hned po něm bude následovat ropucha obecná a kuňka obecná. Bohužel i obojživelníků ubývá. Proto je dobře, že existují lidé, kteří je podle svých možností chrání.