Zapomenuté osobnosti Pardubického kraje

Karel Pippich, hybatel kulturního a společenského dění v Chrudimi

Právník, politik, herec, režisér, hudebník, zpěvák, spisovatel, organizátor, filantrop, vlastenec, Sokol. To je výčet řady rolí Karla Pippicha, významného občana, který se také výrazně podílel na podobě města takového, jaké známe dnes.

Karel Pippich se narodil v roce 1849 v rodině Emanuela Pippicha. Sám otec byl také významnou a aktivní osobností a jeho syn na jeho činnost v podstatě navázal. Ať už tím, že se stal také advokátem, nebo tím, jak působil ve veřejném životě, především Chrudimi. K zásluhám Emanuela Pippicha například patří to, že založil v Chrudimi první pěvecký soubor, nebo že přispěl vzniku chrudimského parku, pivovaru a nového muzea.

Přeměnil Chrudim na Athény

Karel Pippich pak skutečně následoval kroky svého otce. Zvláště se ale podílel na rozkvětu kulturního a společenského života Chrudimi. Zvýšil například úroveň místního ochotnického divadla i pěveckého spolku, přispěl k rekonstrukci divadla. Příležitostně psal básně a divadelní hry, divadelní představení režíroval, hrál v nich, zpíval, skládal hudbu a naopak některé jeho texty byly zhudebněny.

Je například autorem libreta k opeře Otakara Ostrčila Vlasty skon. Do Chrudimi pak zval řadu významných osobností, včetně Bedřicha Smetany, Zbyňka Fibicha nebo Antonína Dvořáka, se kterým ho pojilo mnohaleté přátelství.

Byl jedním z hlavních iniciátorů stavby chrudimského muzea v dnešní Široké ulici, jehož podoba byla prý také jeho nápadem. Podílel se na projektu regulace řeky Chrudimky do současné podoby. Za jeho přispění vznikla v Chrudimi řada škol, včetně gymnázia.

Karel Pippich byl nadšený Sokol, zde se sokolským oznakem na klopě

Působil také v sokolském hnutí, jako starosta chrudimského Sokola a také starosta východočeské župy a podnítil také výstavbu budovy Sokola. Na jeho počest byla pojmenována právě východočeská sokolská župa a nové chrudimské divadlo. Dlouhodobě zasedal v chrudimském zastupitelstvu a městské radě, byl také poslancem českého sněmu.

Doba působení Karla Pippicha v Chrudimi se řadí k jedněm z největších novodobých rozkvětů města.  Bohatý kulturní a společenský život, který tam organizoval, vedl k tomu, že se Chrudimi začalo říkat „Athény východních Čech“.  Zemřel v roce 1921, bylo mu 72 let a jeho pohřbu se zúčastnilo mnoho spoluobčanů, ale i tehdejších významných osobností, včetně Karla Kramáře.

Spustit audio

Související