Zapomenuté osobnosti Pardubického kraje

Václav Bubeník, činorodý pardubický starosta

Jméno Václava Bubeníka je známo především díky pardubickým Bubeníkovým sadům. Ne každý ale ví, že se jako starosta i občan Pardubic zasloužil v 19. století o rozvoj a rozkvět města. Památky na něho najdeme na řadě míst.

Václav Bubeník se narodil v roce 1828 do bohaté pardubické podnikatelské rodiny. Ta vlastnila především velmi výnosný císařský mlýn, který stával na dnešním Vernerově nábřeží. Nebyl prvním starostou Bubeníkem. Ještě před ním zvolili do vedení Pardubic jeho staršího bratra. Ten ale náhle zemřel a na jeho místo dosadili v roce 1862 právě Václava. V této funkci působil bez přestávky do roku 1867. Znovu byl zvolen starostou v roce 1874 a zůstal v této funkci až do své smrti.

Zastánce vzdělání i nejchudších

Je toho hodně, co udělal dobrého Václav Bubeník pro Pardubice, ale vlastně i celý okres, byl totiž dlouhá léta i okresním starostou. Stál u zrodu občanské záložny, ale staral se také o ty nejchudší, dělníky, zemědělce. Pomohl založit družstvo, které dělníkům prodávalo potraviny za levnější ceny, stál v čele spolku, který vzdělával rolníky a dopomáhal jim tak k větším výnosům.

Spoluzakládal pardubický Sokol a usiloval o založení městského muzea. O město se postaral Václav Bubeník také v těžkých válečných letech 1866, kdy ho vydrancovala vojska.

Václav Bubeník chápal jak důležitý význam má vzdělání obyvatel. Díky němu v Pardubicích vznikla vyšší reálka a také její nová budova. Dnes v ní na Komenského náměstí sídlí krajský úřad. Václavu Bubeníkovi se také podařilo získat pro ni řadu významných pedagogů. Učil tam například Zikmund Winter nebo jazykovědec Jan Gebauer.

Byl také u zrodu pardubického ochotnického spolku a při návštěvě císaře Františka Josefa II. si ho velmi oblíbila císařovna Sisi. Po ní nechal pojmenovat dnešní ulici 17. listopadu. Zemřel v roce 1881 a jeho ostatky jsou dnes uloženy na Pardubickém Slavíně.

Spustit audio

Související