Zmizelé židovské příběhy

Hana a Rudolf Gottliebovi se z Osvětimi nevrátili

Hanka si před válkou vedla deník a 23. října 1938 si zapsala: „V Praze se strašně rozmáhá antisemitismus. Na Václaváku řvali: ‚Židi ven!‘ Ale kam? My bychom rádi šli, ale kam, kam??“

Hanka rozená Adlerová pocházela z Vysokého Mýta a za pardubického inženýra Rudolfa Gottlieba se provdala v říjnu 1939. Unikla tak stísněnému maloměstu i nepříliš milované škole. O těžkostech mladé židovské dívky se dozvídáme z deníků, které si Hanka od roku 1936 do roku 1939 psala a které se dochovaly ve sbírkách Židovského muzea v Praze a Státního okresního archivu Pardubice. 

Úvodní věnování od maminky a tatínka patnáctileté Haně Adlerové (později provdané Gottliebové)

Hanka Adlerová dostala prázdný deník od svých rodičů k patnáctým narozeninám. Na první stránku ji vepsali věnování:

„Jedno přání Haničko moje k patnáctým Tvým narozeninám mám, aby Bůh chránil a opatroval cestu života Tvého. Tvoje Tě vroucně milující mamička.“

V deníkových zápiscích dospívající slečny plných touhy po lásce, přátelství a uznání se postupem doby stále častěji objevují stesky na maloměstskou společnost a vzrůstající antisemitismus. 

Hanka se provdala do Pardubic

Deník Hany Adlerové z Vysokého Mýta

Během roku  1937 se Hanka seznámila s Rudolfem Gottliebem a v říjnu 1939 měli svatbu. Jejich manželství ale nemělo dlouhého trvání. Děti neměli a v prosinci 1942 museli s ostatními pardubickými Židy nastoupit do transportu směr Terezín.

V přeplněném židovském ghettu nezůstali dlouho. Na počátku roku 1943 museli dalším transportem do Osvětimi, kde byli bezprostředně po příjezdu zavražděni v plynových komorách.

Kameny zmizelých pro Hanu a Rudolfa Gottliebovy

Dne 13. září 2021 položí kameníci na pardubickém Pernštýnském náměstí před dům č.p. 4 mosazné dlažební kostky. Tyto Stolpersteiny, kameny zmizelých, budou kolemjdoucím připomínat dřívější majitele tohoto domu – manžele Hanu a Rudolfa Gottliebovy. Židy, které jsme nechali odvést.

Spustit audio

Související