Zmizelé židovské příběhy

Krausovi dělali pálenku v Miřeticích i v Kentucky

František a Pavel Krausovi utekli před nacisty do USA. Zbytek rodiny zahynul v Osvětimi. Do Miřetic se už nikdy nevrátili.

Krausovi se natrvalo usadili v Miřeticích v roce 1884 v domě čp. 1. Hynek Kraus provozoval výrobu a prodej lihovin. V roce 1907 se se svou ženou Barborou přestěhoval do Slatiňan. V Miřeticích zůstal jejich nejmladší syn Jiří s manželkou Martou a nadále provozovali výrobnu lihovin. Měli jediného syna Zdeňka, který se v Miřeticích před válkou učil u kováře Františka Uchytila. Zdeňkovi bylo 18 let, když nastupoval s rodiči do transportu. Všichni tři byli zavražděni v lednu 1943 v Osvětimi.

Nejstarší syn Krausových Josef odešel na přelomu století do Ameriky a druhorozený syn Emil ještě v době monarchie do Štýrska. Vystudoval chemii a s rodinou se usadil v městečku Pernegg an der Mur, nedaleko Grazu, kde provozoval rovněž továrnu na lihoviny. Emil s manželkou Marií měli čtyři děti: Františka, Annu, Pavla a Bedřicha. 

Příchod nacistů

Když Hitler obsadil Rakousko, rozhodl se Emil s manželkou a nejmladším synem Bedřichem vrátit do domu prarodičů ve Slatiňanech. Hitler je ale brzy dohnal i zde. Nejstarší Emilův syn František žil už v té době v USA a snažil se zbytek rodiny dostat z okupovaného Československa. V zahraničí už žila sestra Anna a v roce 1940 se podařilo vycestovat i bratru Pavlovi.

Americkým špiónem

V USA se přihlásil k letectvu. Díky jazykovému vybavení byl přijat do výzvědné služby americké armády a po ukončení výcviku dostal hodnost rotného. Díky tomu se v roce 1943 stal občanem Spojených států amerických, a brzy poté odjel s třetí pěší divizí do Evropy.

Rodiče i nejmladší bratr Bedřich odjet ze země nestihli. V prosinci 1942 nastoupili do transportu do Terezína a v září 1943 do Osvětimi. Tam žili půl roku v tzv. rodinném táboře, aby je 8. března 1944 s ostatními vězni tohoto bloku zavraždili v plynových komorách.

Pavel Kraus se s americkou armádou aktivně zapojil do bojů v Evropě. Válečné zásluhy ověnčil husarským kouskem, podařilo se mu totiž odhalit bývalého Hitlerova osobního strážce podplukovníka SS Otto Skorzenyho. Příběh Pavla Krause zachytila spisovatelka Joannie Holtzer Schirm ve své knize Dobrodruhy proti své vůli.

Bratři Krausovi dělají kukuřičnou whisky v Kentucky

Starší z bratrů František Kraus pokračoval v rodinném řemesle a stal se ředitelem továrny na destiláty Barton Distiller and Jim Beam. Tato společnost si vysloužila mezinárodní úspěch s kentuckou kukuřičnou whisky tzv. burbonkou. Ve vedení stejné firmy pracoval po návratu z Evropy i Pavel Kraus. Fratišek zemřel v roce 2004 a Pavel v roce 2014 ve věku 95 let.

Poděkování Alžbětě Langové ze Státního okresního archivu v Chrudimi za veškeré informace a jejich prezentaci.

Spustit audio

Související