Hlubokým sněhem od kostela ke kapli

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Kaple Panny Marie Lurdské v Hlubočickém údolí

Údolí řek Novohradky a Krounky lákají k výletům po celý rok. V zimě je ale putování tímto krajem skutečně nezapomenutelným zážitkem. Při dostatku sněhu můžete vyrazit klidně na běžkách. 

Vydáme-li se proti proudu řeky Novohradky z Luže dojdeme na rozcestí se čtyřmi domky a nádherným kostelem ve stráni nad nimi. To jsou Janovičky a kostel Zvěstování Panně Marii.

Ve 14. století stála v dolském údolí vesnice Janovice s farním kostelem. Obec zanikla a zbortil se i původní kostelík, který stál uprostřed hřbitova. V roce 1728 byla na místě původního kostela postavena dřevěná zvonice a v roce 1745  dostavěn a vysvěcen současný kostel Zvěstování Panně Marii.

Historické foto kostela v Janovičkách

Během první poloviny 20. století lidé z okolí do kostela chodili a na hřbitově pohřbívali, do kostela ale zatékalo a v novém socialistickém zřízení se nenašla vůle ani finance na včasnou opravu. Poté, co se propadl strop, dostal kostel provizorní střechu a byl uzavřen.

Život se do kostela vrací až v roce 1999. Místní nadšenci sdružení kolem Františka Bárty strávili mnoho hodin úklidem a opravami, aby ho mohli byť v omezeném režimu otevřít lidem, a dál hledali finance na jeho úplnou rekonstrukci. Díky dotacím Ministerstva kultury ČR, Pardubického kraje a města Luže, také díky příspěvkům od drobných dárců a nadšení brigádníků je kostel v Janovičkách od roku 2016 znovu místem, kde se lidé setkávají nejen během náboženských ale i kulturních akcí.

Kostel v Janovičkách

Statek Martina Novotného

Novohradka s Krounkou se slévají kousek pod kostelem v Janovičkách. V zimním období lze na hladině pozorovat ledňáčky, kteří v potocích hledají potravu. Půjdeme-li dál proti proudu Krounky směrem na Doly narazíme na usedlost Martina Novotného. Je to vlastně bývalý mlýn, ve kterém děda pana Martina mlel obilí až do roku 1948. Pan Martin získal mlýn i rodinné polnosti po roce 1992 zpátky v restitucích a začal na nich hospodařit. Věnuje se nejen rostlinné výrobě, ale také živočišné, protože jedno bez druhého nemůže být. Alespoň u správných hospodářů, kterým nejde jen o zisk, ale i o starost o půdu.

Martin Novotný na svém statku nedaleko Luže

Chová masné plemeno Limousin a tuto zimu očekává kolem 60 telat. S matkami je pak zjara vyžene na pastvu.  

Slaměný dům v Brdě je schovaný pod sněhovou čepicí 

Ve stráni nad rybníkem ve vesnici Brdo, na hraně lesa stojí nízký rodinný dům. Pavel Jasanský ho se svými přáteli postavil ze slámy, hlíny, dřeva a konopí. Místo si vyhlédl už v devatenácti letech a svůj sen, postavit právě tady svůj dům, si splnil  až v roce 2011.

Ve vesnici Brdo na hranici lesa stojí dům postavený z hlíny a slámy

Kaplička v tichém Hlubočickém údolí

Pokud se ale vydáte proti proudu řeky Novohradky a ještě uhnete k jejímu Hlubočickému rameni, dostanete se do údolí v jehož ústí vás uvítá cedule Přírodní rezervace seniorů. Po kilometrové procházce Vás překvapí nádherná kaplička zpod níž vytéká tenký pramen.

Interiér kaple Panny Marie Lurdské

Kaplička je zasvěcena Panně Marii Lurdské. Kapli postavili sedláci z blízkých vesnic Hlubočice a Rvasice v roce 1933 na památku živelné katastrofy, která se stala 5. května v roce 1931. Tehdy vpodvečer pršelo více než kdy jindy, voda z okolí stekla do údolí, vyplavila téměř všechny domy a z políček místních rolníků odnesla půdu. Pomoc místním lidem byla řešena i v parlamentu. Dnes je celé údolí chráněno jako Přírodní park Údolí Krounky a Novohradky. Důvodem je ochrana hlubokého údolí vymodelovaného v opukách a také hojný výskyt mloka skvrnitého.

  

Spustit audio

Související