Na zámek můžete i v zimě. Východočeské muzeum zve do nových expozic

Prohlídka pardubického zámku vás zavede nejen do období renesance a slavného roku Pernštejnů, ale také nejstarších českých dějin. Jak vypadaly naše první mince? Nová expozice numismatiky je výjimečná.

Na sklonku minulého roku se návštěvníci mohli po dvou letech opět podívat do rytířských sálů pardubického zámku, které byly kvůli rekonstrukci uzavřené. Rytířské sály jsou nejhonosnějším prostorem zámku, jejich stěny zdobí první nástěnné malby období renesance na našem území.  

Nová pernštejnská galerie

Nástěnné malby Vojtěchova sálu, Mázhausu a Sloupového sálu, které pocházejí z 30. let 16. století, jsou v dobré kondici, pracovali na nich restaurátoři,“ vysvětluje ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek. „V tuto chvíli ještě nemáme ještě dokončenou celou expozici rytířských sálů, nicméně návštěvníky chceme pozvat na komentované prohlídky.“

Hlavním exponátem rytířských sálů zůstávají nástěnné malby. Jejich popisy, vysvětlení ikonografie a další zajímavosti najdou návštěvníci v přilehlých komnatách za arkádami. Nová expozice vzniká ve Sloupovém sálu. „Návštěvníci, kteří k nám v příštích měsících přijdou, tu budou sledovat osudy jednotlivých členů rodu Pernštejnů. Doplní je obrazová galerie. Budou to nejen portréty Pernštejnů, ale i reflexe renesančního umění současného výtvarníka Petra Nikla,“ dodává Tomáš Libánek.

Peníze si do hrobu nevezmeš

Tak se jmenuje nová numismatická expozice, kterou najdete ve sklepení pardubického zámku. To bylo veřejnosti dlouho nepřístupné, a tak návštěvníci mají jedinečnou možnost prohlédnout si nejstarší části severního křídla pardubického zámku. Tedy ty, které vznikly ještě před jeho renesanční přestavbou.

Část expozice je věnována historii českého tolaru, ze kterého se vyvinula dolarová měna

Východočeské muzeum spravuje jednu z největších numismatických sbírek v Česku. Autorem konceptu nové expozice je historik a přední český numismatik Petr Vorel. Výstava láká nejen odborníky, ale i širokou veřejnost. Návštěvníci si tu třeba mohou vlastnoručně vyrazit minci podle tisíc let starého českého denáru knížete Boleslava II. Dějinami měnových systémů provází bohatý textový i multimediální komentář.

Expozice je rozdělena do několika částí. Tisíciletá tradice české měny vás seznámí s historií měnových systémů v českých zemích, od nejstarších českých mincí až po současné bankovky. V další části výstavy se dozvíte, že dolaru dal název český tolar a první mince, které se razily v českém Jáchymově.

Pohled do nové numismatické expozice ve sklepení zámku

Návštěvníkům expozice numismatiky se také otevírá zvláštní trezorová místnost. Právě tady je vystavený tzv. Poklad z Chýště na Pardubicku, který čítá na dva tisíce stříbrných mincí, denárů z počátků české státnosti. Na jednom z nich je vyražené dokonce první české slovo, a to nápis „Bože“. Další částí stále výstavy je Kabinet mincí a medailí Zdeňka Kolářského, významného českého sochaře a medailéra.

autor: BRA
Spustit audio

Související