Odkud k vám teče voda? Vodojem pod Kunětickou horou zásobuje Pardubice

15. říjen 2022

Nedostatek pitné vody nehrozí. Chrudim, Pardubice i Hradec Králové si mohou vypomáhat. A to díky soustavě technologických zařízení, která mají od letošního roku ještě vyšší kvalitu.   

Vodojem pod Kunětickou horou je zřejmě nejviditelnější stavbou vodovodního systému, který provozuje akciová společnost Vodovody a kanalizace Pardubice. Odkud a ze kterých zdrojů do něho proudí voda, aby zásobovala desítky tisíc pardubických domácností?

Oplatil a podzemní řeka

Pro Pardubice jsou nejdůležitější dva zdroje vody. Je to písník Oplatil, což je bývalý štěrkopískový lom. Z něho se čerpá povrchová voda a směřuje do úpravny vody v Hrobicích. Procesem čištění tu prochází i druhý zdroj vody. Jde o podzemní vodu, která se jímá ze soustavy vrtů mezi Hrobicemi, Čeperkou a Libišany. Z hloubky osmi až deseti metrů se voda nasává do tří sběrných studní.

V úpravně musí voda projít několika stupni filtrace. To nejmodernějším zařízení bylo uvedené do provozu v září 2022. „Povrchová voda s písníku Oplatil se filtruje pomocí keramický membrán o velikosti 0,1 mikrometru, tedy pohybujeme se v rozměru nano,“ vysvětluje výrobní náměstek společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice Jaroslav Kubínek. „Tato filtrace odstraňuje z vody organické znečištění a další škodliviny a prochází dalšími stupni filtrace.“

Pískové filtry v úpravně vody v Hrobicích

Podzemní vody směřují na linku lamelových separátorů, kde se odstraňují především sloučeniny manganu a železa. „Následují mechanické filtry, potom dávkujeme do vody ozón, který odbourává například pesticidy. Následně se voda filtruje prostřednictvím aktivního uhlí a potom se teprve čerpá do vodojemu na Kunětické hoře,“ dodává Jaroslav Kubínek.   

Pevnost na úbočí

Vodojem na Kunětické hoře vznikl v devadesátých letech minulého století a výškově se nachází asi 50 metrů nad úrovní Pardubic. „Přáním památkářů tehdy bylo, oddělit vizuální podobu vodojemu od okolí. Hlavně kvůli tomu, aby nevznikl pocit, že je to součást opevnění hradu Kunětická hora,“ vysvětluje Jaroslav Kubínek.

Vodojem je propojený s dalším vodojemem, který stojí v Mikulovicích. „Vodojem u mikulovického kostela, který zásobuje část Pardubic z jižní strany, leží na stejné kótě. Jsou to v podstatě spojené nádoby. Vypozorovali jsme, že hlavně v nočních hodinách, kdy je na kunětickém vodojemu nižší hladina, se voda z Mikulovic přelévá až pod Kunětickou horu.“

Příchod k vodojemu pod Kunětickou horou

Poblíž restaurace pod Kunětickou horou se nachází ještě další vodohospodářská stavba, a to čerpací stanice. Vodovodní soustava pro Pardubice je totiž napojená na nadregionální vodovodní soustavu, která zásobuje i Hradec Králové, kdy voda putuje do vodojemu v Novém Hradci Králové. A naopak z Hradce Králové mohou přebírat vodu i Pardubice.

„Jednotlivá města jsou soběstačná, ale například, když probíhají nějaké velké investiční a stavební práce v okolních městech, tak si distribuujeme vodu a pomáháme si. Proto ta soustava byla vytvořena,“ uzavírá výrobní náměstek společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice Jaroslav Kubínek.       

autor: BRA
Spustit audio

Související

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.