Orlickoústecký kalich je nejstarší na světě. Patří českým bratřím

2. leden 2021

Během staletí se ho dotýkaly tisíce rukou. Tajně i veřejně. Příběh kalicha Jednoty bratrské pokračuje. Hlavně díky tomu, že ho kdysi lidé ukryli do zdi.  

V Ústí nad Orlicí, nedaleko náměstí, stojí fara Jednoty bratrské. Postavená byla mezi lety 1553 až 1555, sbor ve městě existoval ale už před rokem 1500. V tomto domě byl v polovině 19 století objeven zazděný kalich. Mosazný pohár, který čeští bratři kdysi používali při bohoslužbách.

„Náš kalich je zvláštní. Nejen proto, že je to nestarší kalich Jednoty bratrské na světě. Ale také kvůli tomu, že byl používaný při pronásledování bratří, “ vysvětluje kazatel orlickoústeckého sboru Jednoty bratrské Daniel Dostrašil. „Proto je také trojdílný. Lidé ho přenášeli na místa tajných bohoslužeb. Každý nesl jednu část, to aby ho u nikoho nenašli celý. Kalich vlastně vypráví příběhy lidí, kteří se v době, ještě než se narodil J. A. Komenský, tajně scházeli v lesích. A kvůli své víře byli ochotni nést spoustu problémů.“

Fara Jednoty bratrské v Ústí nad Orlicí stojí od roku 1555

Zazděný pohár  

Po porážce stavovských vojsk v bitvě na Bílé Hoře začal systematický proces katolizace. Čeští bratři museli opustit svou zemi. V roce 1626 odchází do exilu i Jan Hložek, poslední kazatel orlickoústeckého sboru. Ostatní věřící ho následují, nejpozději v zimě na přelomu roku 1627 a 1628. Tehdy bratři uschovali kalich do výklenku ve zdi orlickoústecké fary. A zazdili ho. Ve víře, že se do svého sboru opět brzy vrátí.

Bratrský kalich Čeští bratři při svém odchodu ze země nechali zazdít na své orlickoústecké faře

Renesanční dům, nad jehož vchodem je vytesán kalich a nad ním plastika s beránkem s korouhví a citátem z Písma: Ježíš Kristus tentýž jest, včera, dnes i na věky, byl po odchodu bratří samozřejmě zkonfiskován. Jeho pozdější majitelé při opravách domu pohár nalezli. „Protože ale znali příběh toho domu, tak kalich odnesli do nejbližšího katolického kostela,“ popisuje Daniel Dostrašil. „Děkan Jansa nechal kalich postříbřit a vrchní část pozlatit. Byl pak používán v Hylvátské kapli a později uložen na děkanství v Ústí n.Orlicí.“

Začátkem devadesátých let katolická církev kalich vrátila Jednotě bratrské. Pohár se ale nestal žádným muzejním exponátem. Pravda, v tuto chvíli se nachází ve vitríně výstavy v Jízdárně Pražského hradu, věnované 350. výročí úmrtí J. A. Komenského. Po jejím skončení ale poputuje zpět na orlickoústeckou faru. „Podobně jako bratři před staletími, i my do něho budeme dál nalévat červené víno, pohár si podávat a připomínat si tím Ježíšovu smrt za každého člověka,“ dodává kazatel Daniel Dostrašil.

autor: BRA
Spustit audio

Související