Pravidelný sex, ani vynášení odpadků si předmanželskou smlouvou nepojistíte

22. květen 2019

Lidé konečně přišli na kloub předmanželským smlouvám a pochopili jejich smysl. Podle advokáta Zdeňka Rudoleckého to symbolizuje určitý posun, který nastal ve společnosti za posledních 10 let.

„Lidé jsou více majetní, častěji se zadlužují, protože možností, jak si půjčit, je dnes mnoho. Samozřejmě do partnerských vztahů to přináší jak plusy, tak i mínusy. Pokud jeden z manželů třeba nezvládá splácení splátkového kalendáře, druhý se s ním sveze a za dveřmi mohou mít exekutora. Exekuce se pak vztahuje na celý majetek společného jmění manželů. To je jeden z příkladů, kdy bych doporučil předmanželskou smlouvu uzavřít.“

Předmanželská smlouva také často slouží jako ochrana jednoho z budoucích manželů, před podnikatelskými riziky druhého z nich. Může upravit majetkové poměry manželů tím způsobem, že po dobu trvání manželství každý z partnerů nabývá jmění pouze pro sebe, kromě běžného vybavení domácnosti.

Oba tedy mohou volně disponovat s majetkem, kterého nabyli za trvání manželství a nepotřebují k tomu souhlas druhého manžela. Pro případ zániku manželství (smrt manžela) se jmění stává automaticky společným a v tomto stavu se vypořádá. Zde už můžeme mluvit o stavu dědictví.

Co do smlouvy nepatří?

Předmanželská smlouva by neměla obsahovat nic jiného, než úpravu majetkových vztahů. To znamená, že snoubenci si například nemůžou stanovit, jestli vůbec, nebo kolik budou mít dětí. Kdo se bude o děti starat nebo kdo vykonávat jakou domácí práci.

Do smlouvy nepatří ani sankce za případnou nevěru, nebo naopak prémie za porození syna. Předmanželskou smlouvou si nelze smluvně pojistit pravidelný přísun sexu a pohodlí v rodinném soužití.

V případě, že je předmanželská smlouva pro některého ze snoubenců nevýhodná, měl by notář na tuto skutečnost snoubence upozornit. Manželskou smlouvu můžete sepsat kdykoliv i během manželství. Stávající lze pozměnit, ale jen do budoucna.

autor: Věra Říhová
Spustit audio

Související