Slavoj je náš nejstarší sbor. Uvítal by víc tenorů a basů

11. únor 2023

Pěvecký sbor Slavoj z Chrudimi byl založený před 167 lety. Je nejstarším sborem v Česku, který působí bez přerušení činnosti. Nacvičuje nový repertoár a chystá se také do Francie.

Smíšený pěvecký sbor Slavoj byl založen už v roce 1856. Jeho členy jsou dospělí amatérští zpěváci, které spojuje nadšení pro hudbu a sborový zpěv. Od roku 2001 v čele souboru stojí sbormistr Zděnek Kudrnka. Pod jeho vedením Slavoj za posledních několik málo let téměř zdvojnásobil svůj počet členů a také omládl. Přesto by ale uvítal více zpěváků basových a tenorových partů, mužská část sboru je v menšině.

V současné době má Slavoj 45 členů. Do svého repertoáru zařazuje moderní i tradiční skladby, od období renesance až po současnost. Slavoj spolupracuje s mnoha sbory v Česku, velmi úzce s pěveckým sborem Rubeš ze Skutče a také Chrudimskou komorní filharmonií. Své vzdálenější pěvecké partnery má také v Německu, Holandsku, Francii a Polsku.

S lidovkami i klasikou do Francie

Rok 2023 Slavoj zahájil tradičním Novoročním koncertem, a to s rekordní návštěvností. V současné době nacvičuje nový repertoár, hlavně kvůli programu pro festival Tomáškova a Novákova hudební Skuteč. Letos Slavoj spolu s partnerským sborem Rubeš a sólistkou Helenou Hozovou připravuje pro tento festival samostatný koncert s názvem "Z písňové tvorby Vítězslava Nováka a dalších".

Pěvecký sbor Slavoj

V květnu Slavoj čeká účast na celostátní soutěži amatérských sborů v Chrudimi. Letošní sezóna souboru bude ale poněkud delší. Pěvecký spolek se totiž chystá na zájezd do Francie, který byl kvůli pandemii covidu už dvakrát odložený. Slavoj do Francie pozval, na základě několikaletého přátelství, sbor Ensemble Vocal de Fauconnieres z Monteliér. V rámci zájezdu zpěváky čeká několik koncertů v tomto regionu a také v Nice.

Z nejstarší historie

16. prosince 1856 byly potvrzeny "Stanovy spolku zpěváckého v královském a věnném městě Chrudimi". U jeho zrodu stály velké osobnosti města. Byl to Josef Klimeš, sólový operní tenorista, houslista a současně starosta Chrudimi. Samozřejmě nechyběl ani advokát Emanuel Pippich, nadšený zpěvák a velký podporovatel spolkového života.

V březnu 1862 doslat spolek název "Slavoj" a 29. června 1863 se konalo slavnostní svěcení jeho praporu. Této slavnosti se zúčastnilo 19 zpěváckých spolků z okolních měst a své zástupce vyslal i pražský Hlahol.

K nejpamátnějším událostem v historii sboru patří podíl na provedení Smetanovy Libuše v roce 1934 při otevření chrudimského divadla.

Podle stanov bylo účelem spolku nejen pěstování zpěvu církevního a světského, ale i orchestrální hudby, organizování koncertů, přednášek a spolupráce s ostatními pěveckými a hudebními spolky. Kromě pořádání domácích koncertů a spoluúčinkování se Slavoj účastnil sjezdů pěveckých spolků v regionu, ale také v Praze nebo Brně.

V roce 1866 zpíval pro císaře Františka Josefa I. v chrudimském divadle a v roce 1868 se zúčastnil s praporem slavnosti položení základního kamene k Národnímu divadlu v Praze. K nejpamátnějším událostem patřil také podíl na provedení Smetanovy Libuše v roce 1934, kterou se otevíralo nově postavené chrudimské divadlo.

autor: BRA
Spustit audio

Související