V případě nouze vznikne u Lanškrouna obří jezero

28. září 2019

Představte si plochu Václavského náměstí v Praze. A vynásobte čtyřiceti. Právě tak velké jezero by v případě stoleté povodně mohlo vzniknout u obce Žichlínek. 

Suchý poldr se nachází na katastrálním území Žichlínku a Rychnova na Moravě. Je to největší projekt svého druhu v Česku a dokonce i ve střední Evropě. Jeho hlavním úkolem je v případě povodně ochránit obce na toku Moravské Sázavy i Moravy, včetně velkých měst jako je Olomouc.

Povodni zabrání nebo ji oddálí

Suchý poldr nebo také suchá ochranná či retenční nádrž slouží protipovodňové ochraně. I když jde vlastně o vodní dílo, označení suchý poldr je namístě. Po většinu času v něm totiž žádná voda není. Tou se totiž naplní až v momentě, kdy hrozí, že se vylije z břehů vodní tok, který je přilehlý, nebo přímo poldrem prochází. Takže voda se rozlije na místech, kde nenapáchá škodu.

Výpusť poldru je obvykle nastavená tak, aby vodní dílo opouštěl takzvaný neškodný průtok. V případě žichlínského poldru je nastavený na dvacetiletou vodu. Pokud by se ale kapacita poldru skutečně naplnila, začne voda přetékat takzvaným bezpečnostním přelivem. I tak, pokud by tedy došlo na tento nejhorší scénář, dokáže poldr hrozící povodeň oddálit.

Poldrem prochází železniční koridor

Poldr se nachází u soutoku Moravské Sázavy a Lukovského potoka. Správcem poldru je Povodí Moravy, do provozu bylo dílo uvedené v roce 2008. Prostorem nádrže prochází železniční koridor Český Třebová - Olomouc. Násyp železniční trati a ochranné hráze vytvářejí bariéru, která rozděluje nádrž na dva prostory, jižní a severní. Hladiny obou částí retenčního prostoru jsou ale volně propojené přes mostní profily železnice.  

Výpusť poldru

Současně se stavbou hráze došlo i k revitalizaci obou toků. Společně s vytvořením meandrů vznikly na dně poldru mokřady a stálé vodní plochy. Celý prostor poldru má tedy i krajinotvorný a ekologický význam. Jednotlivé plochy, které byly zalesněné a zatravněné, přitahují ptáky, jako třeba sokola stěhovavého, ústřičníka velkého nebo orebici horskou.

Jaké má poldr parametry?

Zatopená vodní plocha: 166 ha
Retenční prostor nádrže: 5,9 mil. m³ vody
Celková délka čelní hráze: 1575 m
Průměrná šířka hráze v základové spáře: 38,m
Maximální výška hráze nad terénem: 7,6 m
Koruna hráze: šířka 4 m, v nadmořské výšce 345.5 m
Průtočný profil výpusti: Má obdélníkový tvar o rozměrech 6 x 1,6
Bezpečnostní přeliv: je konstruován jako korunový přeliv hráze, jeho délka je 181.6 m
Poldr je postaven tak, aby stoletou povodeň (Q100) o objemu 17 mil. m³ snížil ze 126 m³/s na 59 m³/s při celkové délce trvání 5 dnů

Spustit audio

Související