Znáte jednu z nejkrásnějších českých lip? Roste na Lipce

12. červen 2021

Lípa v osadě Lipka u Horního Bradla na Chrudimsku patří k pěti nejvzrostlejším lípám v Čechách. Poskytla stín už desítkám generací a vypadá to, že to hned tak nevzdá.    

Pokud se vydáte do Lipky, která je částí Horního Bradla, k památnému stromu vás zavedou informační tabulky. Přímo na místě si můžete také přečíst něco o parametrech unikátní lípy malolisté neboli srdčité. Lípa je třicet metrů vysoká a obvod kmene dosahuje téměř devíti metrů. Úctyhodné je také její stáří.

V Lipce v dávné minulosti rostlo zřejmě hodně lip, odtud její název. První písemná zpráva o lipeckém panství pochází z roku 1303. V Lipce už tehdy s největší pravděpodobností stála kamenná tvrz. Právě s dokončením této stavby ve 13. století mohlo souviset i vysazení lípy, její věk by tomu odpovídal. Stáří lípy odborníci odhadují až na 800 let.

Ve stínu památného stromu

Původně byla lípa tzv. troják, ale jeden z kmenů se vylomil. Lípa ránu zacelila a opět se rozrostla. V současnosti má lípa dutý kmen rozdvojený na dvě části. Ty jsou zajištěné ocelovým lankem tak, aby nedošlo k rozetnutí stromu. Lípa na Lipce je aktivní strom, v dobrém zdravotním stavu. V roce 2016 se stala Stromem roku a Českou republiku zastupovala i v anketě Evropský strom roku 2017, kde získala 3 místo.

Od zámku k hrobce

Až do konce 15. století se na lipeckém panství vystřídalo několik zemanských rodů. Všichni užívali přídomku – z Lipky. V roce 1557 panství Lipku, tehdy už s osmi vesnicemi, koupil měšťan Nového Města Pražského a sudí Jan Kustoš. V té době už vlastnil i Kameničky, Zubří a Hlubokou. Byl to vážený muž, který získal také právo na vlastní erb a začal se prezentovat jako Jan Kustoš ze Zubří. Lipeckou tvrz nechal přestavět v renesančním stylu. Tato podoba zámečku se zachovala až do počátku 19. století. Zchátralý objekt zámku se nachází na soukromém pozemku.

Lípa z Lipky u Horního Bradla

Lípa, pod níž se kdysi nacházela dřevěná modlitebna, roste přibližně na poloviční cestě mezi někdejším zámkem a hrobkou Kustošů. Ti Lipku vlastnili od roku 1557 až do roku 1715, kdy prodali lipecké panství hraběti ze Schönfeldu. Hrobka Kustošů je oplocena nízkým plotem, nachází se v místě, kde kdysi býval hřbitov. Na čtyřech náhrobcích jsou reliéfy postav v dobových oblecích. Zobrazují Jana Kustoše a jeho ženu Dorotu ze Šanova.

O lípu na Lipce pečuje Správa Chráněné krajinné oblasti Železné hory, která se stará o dalších 25 památných stromů na svém území. Tento počet ale není konstantní, ochranáři se snaží objevovat nové stromy, a to i ve spolupráci s jejich vlastníky. Za posledních pět let vyhlásili tři nové památné stromy. Na území CHKO Železné hory jsou to většinou lípy, ať už srdčité nebo velkolisté, mezi památnými stromy jsou ale také duby nebo jilmy.

autor: BRA
Spustit audio

Související