Druhá republika ve východních Čechách

Druhá republika trvala jen 167 dní. Byla o třetinu menší než její předchůdkyně, přišla ale o mnohem víc než o území. Deprimovaná společnost chtěla změnu a tak Česko-slovenskou republiku zbavuje demokratických myšlenek republiky první.

Všechny epizody

Okamžitě po podpisu Mnichovské dohody došlo na vyhánění Čechů a Židů z pohraničí, kde řádili tzv. ordneři (ozbrojené polovojenské oddíly sudetských Němců). K uprchlíkům se přidávali i němečtí antifašisté, kterým šlo o život. Do vnitrozemí přišlo více než 200 tisíc lidí z pohraničí.

Lidé vinili prvorepublikové politiky z toho, že oni můžou za Mnichovskou zradu. Dochází ke zjednodušování politického systému, k centralizaci v mnoha sférách, ve spolkovém životě i  v politice. Objevuje se nová síla Strana národní jednoty, v čele s agrárníky.

Antisemitismus

Dochází k vyřizování účtů, ať už s politiky první republiky, nebo například s Židy. Dlouhodobě tlumený antisemitismus nabral vzduch do plic a rázem bylo slyšet, kdo za vše může. Židé byli snadným terčem - byli vidět a bylo jim co vzít. Židé se snaží zachránit přestupy k jiným církvím. Ochotně je přijímá především evangelická církev, ovšem ani změna vyznání je neochrání před blížícími se transporty. 

Těžký život druhé republiky

S přicházejícími uprchlíky se zvýšila nezaměstnanost. Úřady i školy propouštěly vdané ženy a jejich místa byla nabídnuta uprchlíkům z pohraničí.

Pohled na vyrabovanou muniční továrnu

V Sudetech zůstalo mnoho přírodních zdrojů, nerostných surovin, průmyslu, ale také vybudované opevnění a mnohé komunikace. S pohraničím odešla i oblíbená turistická centra. Češi zvyklí lyžovat v Krkonoších hledali jen těžko podobné svahy. 

15. března 1939

14. března odjel prezident Emil Hácha do Berlína, s Hitlerem se setkal hodinu po půlnoci. Po úvodním slovu Háchy začal Hitlerův monolog, při němž oznámil, že vydal vojsku rozkaz obsadit české země a připojit je k Německé říši. Během dalších jednání postihl Háchu srdeční záchvat, nadále se snažil jednat, přesto byl nakonec dotlačen k podpisu prohlášení: "... že klade osud českého národa a země s plnou důvěrou do rukou vůdce Německé říše."

Emil Hácha během jednání s německými představiteli
Spustit audio

Související