Hříchy a plameny. Kaple v Litomyšli nahání hrůzu, přináší ale naději

17. duben 2021

Pokud vstoupíte do Očistcové kaple kostela Nalezení sv. Kříže v Litomyšli, obklopí vás symboly smrti, stejně tak i světla. Jaké poslání tento velmi zvláštní prostor vlastně měl?

Do Očistcové kaple je možné vstoupit dvěma způsoby. Jeden vchod vede přímo z piaristické koleje, kterou využívá Fakulta restaurování Univerzity Pardubice. Ta také pomohla výzdobu kaple, chátrající po desítky let, znovu oživit. Hlavní vstup do kaple směřuje z kostela Nalezení sv. Kříže. Tudy také kdysi procházeli pozůstalí. Očistcová kaple totiž primárně sloužila zádušním mším, tedy obřadům za zemřelé.

Detail výzdoby hlavního pilíře Očistcové kaple

Očistcová kaple byla dostavěna v roce 1732, z té doby pochází i její výzdoba. Ve středu čtvercového prostoru se nachází pilíř, který pomáhá nést čtyři klenební pole. Bohatá štuková výzdoba, ale hlavě pak nástěnné malby, se svoji tématikou vztahují ke smrti, očištění duše a vykoupení hříchů. Scény také přinášejí konkrétní biblické náměty.

Ne ti zcela špatní a ne ti zcela dobří

Co je vlastně očistec? Podle učení některých křesťanských církví je to stav, kdy se očišťují duše zemřelých od méně závažných hříchů před vstupem do nebeského stavu. I když takové duše v očistci trpí, mají šanci odpykat svoje viny a hlavně je naplňuje jistota, že dojdou před Boží tvář.

Očistnými plameny by měli, podle tezí sv. Augustina, projít „ne zcela špatní“ a „ne zcela dobří“ lidé. Zkrátka ti s drobnými hříchy, kteří nejdou přímou cestou do pekla nebo naopak do ráje. Čas, který stráví v očistci, jim mohou pomoci ukrátit jejich blízcí, tedy pozůstalí. Tím, že se za ně budou modlit. Co všechno mohou lidé na tomto světě pro duše zemřelých udělat? Tyto návody přináší právě výzdoba Očistcové kaple.

Výmalba Očistcové kaple má tři roviny. Ve spodní části jde o tematiku zmaru, pomíjivosti lidského života. Na zdech jsou proto malby rozpadlých a zarostlých staveb, schodišť, přelomené svíce. Ve střední části, v lunetách, jsou už vyobrazení lidé v očistných plamenech. V jedné scéně například k lidem v plamenech, kteří jsou zavřeni v žaláři, přichází anděl, aby jim otevřel. V levé části tohoto obrazu z kalicha tryská krev. Dva andílci ji chytají na houby a jimi pak, ne snad smazávají, ale spíše překrývají zápisy na seznamu hříchů.

Anděl otevírá duším v očistci

Další z lunet pozůstalé nabádá ke správným činům, jako jsou modlitby, konání mše za zemřelé, ale také věnování peněz na charitu a potřebným. Vyobrazeny jsou i další přísliby naděje pro trpící duše, jako je sbírka pro padlé vojáky nebo prosba o světlo. Malby v nejvyšší části kaple symbolizují zmrtvýchvstání a rozhovor Hospodina s prorokem Ezechielem.

Objevili cihlovou podlahu i detaily maleb

Očistcová kaple byla desítky let nepřístupná. Restaurátorské práce v ní probíhaly od roku 2004 až téměř do dnešních dnů. „První etapa restaurování mezi lety 2004 a 2005 souvisela s tím, že piaristickou kolej začal využívat Institut restaurování, který byl předchůdcem Fakulty restaurování,“ vysvětluje vedoucí Ateliéru restaurování nástěnné malby Jan Vojtěchovský. „Kvůli organizačním změnám, majetkoprávním vztahům i nedostatku financí byly potom restaurátorské zásahy rozložené do dalších dvou etap,“ dodává restaurátor.

Očistcová kaple kostela Nalezení sv. Kříže v Litomyšli

„Zanedbaná údržba kaple po více než jedno století udělala své. Jednou z komplikací byla betonová podlaha, která znemožňovala odvětrávání“, pokračuje Vojtěchovský. „Soli penetrovaly do stěn do úrovně jednoho metru, omítky byly zdevastované. Pod betonovou podlahou jsme ale objevili původní barokní cihlovou dlažbu, kterou jsme opravili. Čitelnost maleb znemožňoval bílý zákal, vše se nám ale podařilo vyčistit a malby mohou návštěvníci zase obdivovat,“ uzavírá Jan Vojtěchovský.   

autor: BRA
Spustit audio

Související