Kde stával v Chrudimi hrad? A proč už město není centrem kraje?

12. listopad 2023

Po dlouhá staletí bývala Chrudim významnější než Pardubice. Poprvé se o městě píše už v 10. století a o půl století později na chrudimském hradě dokonce zemřel jeden z českých panovníků. Lidé tam ale žili už od pravěku.

Doklady o nejstarší historii města mají v dnešním Regionálním muzeu v Chrudimi. Počátky instituce sahají až do poloviny 19. století, kdy ve městě založili Muzejní společnost. Ta shromažďovala historické předměty, které pak putovaly v roce 1892 do nově postavené budovy muzea. Pojmenovali ho Průmyslové muzeum pro východní Čechy. Novorenesanční stavbu navrhl Jan Vejrych, který je také autorem pardubické radnice. V této honosné a v dalších dvou budovách ve městě sídlí chrudimské muzeum dodnes.

Dva chrudimské hrady

Co víme o nejstarší historii Chrudimi, vychází z četných archeologických nálezů. Řada z nich je uložena v muzejních depozitářích v Rybičkově ulici.  Podle nich žili lidé na chrudimském ostrohu už v pravěku. Doklady o nejstarším osídlení města našli archeologové v dnešních Městských sadech a u bývalé Transporty. V raném středověku stávalo ve středu dnešní Chrudimi opevněné hradiště. Zmínka o něm je už z roku 993. A víme také to, že za hradbami chrudimského hradu umírá roku 1055 český panovník, Přemyslovec Břetislav I. Samotné město založil král Přemysl Otakar II. v roce 1263.

Archeologická expozice dokládá historii života v dnešních Chrudimi od pravěku

Nejstarší dochované opevnění Chrudimi pochází zřejmě právě z doby jeho královského založení. Odborníci ale dosud s jistotou nezjistili, jak to bylo s chrudimským hradem. S velkou pravděpodobností tam ale skutečně královský hrad stával a zřejmě to bylo někde za dnešním kostelem Nanebevzetí Panny Marie u Školního náměstí. Zřejmě ho zcela zničil požár ve 30. letech 13. století. Dnes ale Chrudim alespoň částečně hrad zase má. Pod správu Regionálního muzea v Chrudimi totiž spadá nedávno veřejnosti otevřený hrad Rychmburk. V něm je např. i expozice věnovaná historii Chrudimi a okolí.

Chrudimští kosové a další spolky

Chrudim bývala po dlouhá staletí centrem tzv. Chrudimského kraje. Ten přibližně odpovídal dnešnímu Pardubickému kraji. Změna nastala až v 19. století, kdy do Pardubic přišla železnice a město také těžilo z výhodnější polohy na Labi, proto se tam mohl lépe rozvíjet průmysl. V té době byla Chrudim poklidným městečkem. Bujel v něm ale bohatý společenský, kulturní a spolkový život. Jak také dokládají písemnosti v depozitářích tamního muzea. Z nich sice vyplývá, že tehdejší lidé se museli vypořádat s mnoha těžkostmi, uměli se ale lépe bavit.

Chrudimští kosové byl spolek chrudimských humoristů, tady na fotografii z roku 1932

Pracovníci muzea shodně tvrdí například, že tehdy chrudimští občané daleko častěji než dnes chodili do společnost, na bály nebo do restaurací. Podle dochovaných dopisů, pozvánek a dalších písemností jezdili také rádi společně do přírody, sportovali, hráli divadlo, koncertovali a milovali legraci. To dokládá hned několik tamních humoristických spolků, například Kosové Chrudimští nebo Salvátorci, kteří prý vyváděli v Chrudimi různé skopičiny. Lidé prý tehdy volný čas rozhodně více trávili spolu, než jak je tomu v současnosti.

Spustit audio

Související