Tudy chodili Keltové. Ukrývá krajina u Českých Lhotic jejich poklady?

26. leden 2019

Hrnec plný mincí tam už asi nenajdete. Může se vám ale klidně stát, že v krajině poblíž Nasavrk zakopnete o část keltského kamenného mlýnku. Každopádně uvidíte opevnění, staré více než 2000 let!

Hradiště u Českých Lhotic na Chrudimsku je největší a také nejzachovalejší keltské oppidum ve východních Čechách. Trojité valy jeho opevnění, které se dodnes zachovaly, v lese nepřehlédnete. Stačí se dívat. A přímo na místě si také můžete přečíst zajímavé informace o životě Keltů. Dozvíte se, jak bránili svoje hradiště, jak vypadala typická brána nebo dokonce keltská akropole.  

Tenkrát na ostrohu…

V minulosti bylo v okolí Nasavrk zřejmě hodně živo. Oppidum České Lhotice hrálo důležitou roli. Tvořilo totiž spojnici mezi keltským hradištěm Závist u Prahy a oppidem Staré Hradisko na Moravě. O tom, že u Lhotic panoval čilý obchodní ruch, svědčí i nálezy několika luxusnějších předmětů, které používali zřejmě příslušníci vyšší vrstvy.

Ttrojité valy opevnění, které v roce v roce 1910 narušila stavba silnice do Křižanovic

Oppidum České Lhotice se nachází v místní části této obce, příznačně nazvané Hradiště. Sídliště Keltů, které ale lidé obývali i v dřívějších dobách, leží v nadmořské výšce okolo 450 metrů. Rozkládá se na plošině široké ostrožny nad meandrem řeky Chrudimky a prosperovalo mezi lety 150 až přibližně do roku 50 př.n.l.

Oppidum bylo poměrně rozhlehlé. Zaujímalo rozlohu 23 ha a mohly tu žít i tisíce Keltů. K oppidu ještě patřil přihrádek o rozloze asi 8 ha, který už ale nebyl součástí opevněného systému a sloužil spíše jako farmářská usedlost. Z východní a jižní strany obyvatelé hradiště postavili mohutné opevnění.

Svahy i valy opevnění jsou dnes zalesněné a největší plochu oppida, kde kdysi stála keltská obydlí, dnes využívají zemědělci. Bohužel místem původního hlavního vchodu do oppida dnes prochází silnice. Právě na tomto místě se kdysi nacházela typická klešťovitá brána.

V těchto místech stála klešťovitá brána do oppida

Představu o tom, jak vypadala, si ale můžete udělat přímo na místě z nákresů na infotabuli. Model brány, a to v reálné velikosti, uvidíte při návštěvě nedalekého Archeoskanzenu v Nasavrkách. Vznikl totiž právě na základě archeologických nálezů brány hradiště v Českých Lhoticích.  

Po stopách keltských bojovníků

Po více než 2000 letech můžete v lese na Hradišti obdivovat promyšlený systém opevnění oppida. Tvoří ho trojitá linie valů, i v zalesněném terénu je určitě nepřehlédnete. O způsobu, jak se opevnění stavělo a fungovalo, se dozvíte opět díky informačním tabulím. Po oppidu vás provede naučný okruh, který má šest zastavení.

Dodnes je v terénu dobře vidět na vyvýšené plošině i místo, kde stála akropole. Ta byla kdysi ještě obehnána dřevěnou palisádou. Centrum oppida s obytnými domy bylo v rovinaté části hradiště, hlavně v blízkosti hlavní cesty, která vedla od klešťovíté brány přes oppidum k další bráně. Ta se otevírala směrem k řece Chrudimce.

Kompletní půdorysy obytných domů ale v Českých Lhoticích chybí, šlo zřejmě o nepříliš zahloubené povrchové stavby. Lepší zachované půdorysy staveb archeologové objevili v části, kde stála akropole. Keltskou historii připomíná také lokalita nad přehradou Křižanovice, kde najdete kamenný kruh s menhirem.

Už v 19. století na Hradišti zemědělci objevovali řadu keltských artefaktů, hlavně keramiku a rotační mlýnky. V roce 1943 provedl odbornou prohlídku naleziště archeolog Ivan Borkovský. Místo odborně popsal, zaměřil a oficiálně označil jako keltské oppidum. Další odborný výzkum probíhal až v 70. letech a 80. letech 20. století pod vedením archeologa Milana Prince.

V muzeu na zámku v Nasavrkách si můžete prohlédnout model oppida v Českých Lhoticích

Díky keltskému oppidu v Českých Lhoticích můžete nahlédnout do dávné historie a života našich předků. A to nejen díky archeologům, ale také nadšencům z nasavrckého spolku Boii. Ta bohaté místní dějiny propojila s dnešním světem. Díky výjimečné archeologické lokalitě u Českých Lhotic totiž vznikl v Nasavrkách Keltský archeoskanzen. Je to velmi rozsáhlé muzeum v přírodě, s rekonstrukcemi keltského opevnění, brány a také obydlí nebo hospodářských objektů. Zajímavou expozici, která přibližuje život Keltů, si můžete také prohlédnout v Městském muzeu v Nasavrkách. Tam najdete i obrovský interaktivní model oppida České Lhotice.

autor: BRA

Související