Vzpomínkáři šli z Luže do Voletic

13. červen 2021

Jako vzpomínkáře označují členy facebookové skupiny Vzpomínky na starou Luži její zakladatelky - Soňa Sílová a Soňa Krátká. Po roce a půl fungování této skupiny ve virtuálním prostoru sociálních sítí uspořádaly Soni pro vzpomínkáře skutečný výlet. 

Inspirovaly se vzpomínkami spisovatelky Terezy Novákové, která podobný výlet absolvovala v létě roku 1893 a popsala ho v knize S poutnickou holí a brašnou. Vesnici Voletice věnovala celou kapitolu, už tehdy ji ves přišla velmi moderní a tedy nepříliš zajímavá. Nejvíc ji upoutal místní kostelík a přilehlá kostnice.

Bohužel kostnice se ve Voleticích nedochovala, pro špatný stav ji zbourali na přelomu 19. a 20. století. Tereza Nováková ve svém díle popsala, že v kostnici viděla velké množství kosterních pozůstatků a mezi nimi i tělo bájného Fexta. Národopisní pracovníci v tom samém roce navštívili Voletice se záměrem tělo Fexta vystavit na Velké národopisné výstavě českoslovanské. Bohužel už tělo našli v tak špatném stavu, že od svého záměru upustili. 

Od voletického kostela je krásný výhled na Luži

Voletický kostel se nachází na terénní hraně, díky níž je od něho vidět přes Luži k horizontu Železných hor. Také zvuk zvonů se díky jeho výjimečné poloze nese několik kilometrů. Bohužel toto místo přináší po celou dobu existence kostela i velkou zátěž na jeho technický stav.  Kostel má šindelovou střechu, často do něho zatékalo a tak se dříve stále opravoval. 

Voletický kostel byl i v minulosti často opravován

Rekonstrukce je nutná i dnes, ale na okamžitou generální opravu chybí finance. Farníci proto založili otevřený účet sbírky, na kterém shromažďují prostředky na kostel.

V tuto chvíli už je kostel ve Voleticích uzavřen a stavebníci započali první práce plánované rekonstrukce. Vzpomínkáři ze skupiny Vzpomínky na starou Luži tak byli na dlouhou dobu posledními návštěvníky kostela.

Spojují je vzpomínky na Luži

Facebooková skupina Vzpomínky na starou Luži má přes 700 členů. Její členové si sdílí staré fotografie, pohlednice i dokumenty, které se k Luži a nejbližšímu okolí vztahují. Často jsou to lidé, kteří už v Luži nežijí, ale s městem tímto způsobem udržují kontakt. Mezi členy skupiny jsou také bývalí pacienti léčebny, kteří často ještě v dětském věku strávili v Luži i několik let.

Malebný kostelík ve Voleticích

Správkyně skupiny Vzpomínky na starou Luži připravily pro účastníky výletu kromě samotné trasy i pohoštění a překvapení v podobě kostelního zvonění.  A jak se rozloučil voletický zvon s farníky i vzpomínkáři před plánovanou rekonstrukcí? 

Nepříliš velká účast správkyně skupiny neodradila a pro své vzpomínkáře plánují už další výlet. Kam? To je prozatím tajemství.

Spustit audio

Související