Železničáři zahájili opravu trati mezi Brandýsem nad Orlicí a Ústím nad Orlicí

3. květen 2021 10:47

Oprava trati mezi Brandýsem nad Orlicí a Ústím nad Orlicí může začít. Železničáři ji slavnostně zahájili poklepáním na základní kámen. Úpravy asi desetikilometrového úseku potrvají až do léta roku 2023 a výrazně omezí provoz na hlavním koridoru.

Opravy trati mezi Brandýsem a Ústím nad Orlicí budou mimo jiné zahrnovat úpravu železničního svršku i spodku, stavbu protihlukových opatření, úpravu mostů, propustků.

„Zvýší se kvalita z pohledu z pohledu provozuschopnosti čili propustnosti toho úseku, dojde k vložení odboček, takže my ten úsek obrazně řečeno rozdělíme na čtyři části a tím se docílí větší kapacita propustnosti,” vysvětluje generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda, co bude největším přínosem celé akce.

Čtěte také

Průjezdní rychlost v této části koridoru bude o něco vyšší. Díky rozsáhlým opravám také už nebude potřeba neustálá pravidelná údržba trati. „Tato rekonstrukce docílí snížení cyklické údržby. To tady místní občané často zažívají, že zhruba jednou za tři roky muselo docházet k podbití trati, k výměně části kolejí a k nápravě do technického stavu jaký měl splňovat,“ dodává Svoboda.

Zrušené Bezpráví

Jedna z odboček vznikne v Bezpráví, kde bude zrušená stávající železniční zastávka. Hlavní práce se ale týkají především stanice v Brandýse nad Orlicí. Tam vzniknou nová bezbariérová nástupiště nebo nový podchod.

Úpravy čekají i samotné vlakové nádraží. To si ale podle Svobody zachová svůj historický vzhled: „Bude zachován částečně, samozřejmě se zde bude detailně jednat přímo s místní samosprávou. My už jsme zde začali budovat nové toalety, ale budeme v tom pokračovat, aby cestující zde měl komfort v případě, že na vlak čeká.“

Rozsáhlé práce částečně naruší život místních obyvatel, řekl starosta Petr Řehák (Máme rádi Brandýs): „Pro město Brandýs to hlavně znamená enormní hluk v nočních hodinách, protože budou noční výluky a denní provoz, staveniště, doprava těžkými vozidly a podobně.“

A celá akce s sebou pochopitelně nese mnohá omezení vlakové dopravy. U dálkových spojů bude stanovená objízdná trasa přes Havlíčkův Brod. Regionální vlakové spoje budou v době oprav kompletně nahrazené autobusy. Stavba za víc než 3 miliardy korun potrvá až do léta 2023.

Spustit audio

Související