Znáte dobře Železné hory? Měli byste, stojí za to

Budou v Zubří zubři? Pomohli by s ochranou rezervace

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Zubr evropský v přírodní rezervaci v Milovicích
Předchozí díl
Následující díl

Přírodní rezervace Zubří u Trhové Kamenice je výjimečný biotop. Ochranáři reálně uvažují o tom, že by se tam mohli pást velcí kopytníci.

Na území chráněné krajinné oblasti Železné hory je 27 přírodních rezervací. Dvě z nich mají přívlastek národní, v CHKO se nachází také sedm evropsky významných lokalit. Řada rezervací má charakter mokřadních luk, jako například přírodní rezervace Zubří u stejnojmenné obce na Chrudimsku.

Vřesoviště i mokřad

Přírodní rezervace Zubří leží na jihozápadním svahu, na ploše asi 30 ha a v nadmořské výšce 585 až 625 metrů. Vyhlášená byla v roce 1990 kvůli ochraně vřesoviště s prameny. V jižní části rezervace se tvoří rašeliniště a mokřady.

Přírodní rezervace Zubří u Trhové Kamenice

Území přírodní rezervace vytváří velmi zajímavou a pestrou mozaiku. Najdete tam jednak velmi suchá místa, kde roste všivec lesní a vřes obecný, na vlhčích místech s pramennými vývěry zase vstavač májový, kruštík bahenní a dokonce masožravá rostlina rosnatka okrouhlolistá. „Jednou nohou stojíte v suchém vřesovišti, druhou nohou v rašeliništi. Málokde je v České republice něco podobného k vidění,“ upozorňuje vedoucí Správy CHKO Železné hory Vlastimil Peřina. „Právě ta různorodost, pestrost lokality, poskytuje domov mnoha druhům vzácných rostlin i živočichů.“

Správa CHKO Železné hory tuto cennou lokalitu, která až do 50. let 20. století sloužila jako obecní pastvina, kontinuálně sleduje. Ochranáři odstraňují náletové dřeviny, vybudovali tůně pro obojživelníky, kamenné zídky pro plazy, kosí luční porosty a na vřesovištích strhávají drny.

Rosnatka okrouhlolistá

„Dotační program Péče o krajinu, který využíváme, nám ale neumožňuje pokrýt potřebnou péčí naprosto celé území rezervace. Do budoucna bychom tu proto chtěli zavést pastvu velkých kopytníků,“ vysvětluje Vlastimil Peřina. „Ta se osvědčuje i jinde v Česku. Jsou to třeba koně plemene exmoorský pony nebo zubři. Ono to zní trošku jako žert - Zubří, zubři, ale ukazuje se, že kopytníci dokážou vytvořit ideální podmínky pro pestrou mozaiku života v rezervaci, což nám pomůže v péči o ni,“ dodává Vlastimil Peřina. 

Jedinečné Kochánovické rybníky

Správa CHKO Železné hory a Agentura ochrany krajiny a přírody ČR připravuje i další zajímavý projekt, a to v oblasti Kochánovických rybníků, které se nacházejí při hranici Rekreačních lesů Podhůra.

Přírodní rezervace a evropsky chráněná lokalita Kochánovické rybníky

Soustava rybníků je výjimečná z hlediska největší diverzity obojživelníků. Takovou pestrost druhů nikde jinde v Železných horách, ani na Pardubicku, nenajdete. Zároveň se jedná o evropsky významnou lokalitu, a to kvůli ochraně kuňky obecné. Vzniknout tu mají meandry potoka a několik tůní, mokřadů, nad kterými povede haťová stezka pro návštěvníky. 

Kde bylo moře, kvetou janovce

Železné hory nabízejí lesní rezervace, jako je například Vršovská olšina nebo unikátní prales Polom. Kromě toho ale také specificky geologické přírodní památky. Jednou z nejznámějších je přírodní památka Na skalách na okraji Rabštejnské Lhoty u Chrudimi.

Přes chráněné území, kde dříve probíhala těžba kamene, vede značená turistická stezka. Spojuje dvě nejvyšší lomové stěny. Na nich je vidět nasedání pískovcových sedimentů z období druhohor na starší křemencové výchozy. Geologové mají tuto lokalitu velmi rádi, protože právě tady lze sledovat, jakým způsobem tu v období druhohor pracovalo moře.

Lokalita Na skalách byla kdysi mořským břehem s příbojem nebo se jednalo o mělký šelfový okraj moře. Pozůstatkem tohoto moře jsou vodorovně uložené vrstvy pískovců. V pískovcích je podle geologů možné najít i textury, které dokonce dokládají bouřkovou činnost. Pískovce mají poměrně vysoký obsah železa, a tak mají poměrně výraznou žlutooranžovou barvu.

Přírodní památka Na skalách není výjimečná jen z geologického hlediska. „Vyskytují se tu druhy rostliny, které souvisejí právě s písčitým charakterem zdejší lokality. Je to například kriticky ohrožený ovsíček obecný, z dalších zajímavých druhů tu roste bělolist rolní,“ uvádí botanička Naďa Gutzerová. „Návštěvníci ale určitě nepřehlédnou žlutě kvetoucí janovec metlatý, keř, který je tu velice rozšířený.“

Spustit audio

Související