Na návštěvě u farářů našeho kraje

Naslouchají lidem a provázejí je životem, od kolébky až do hrobu. Na nedělní vlně z Pardubic nasloucháme zase my jim. O své životní pouti vyprávějí faráři Václav Vacek, Zbigniew Czendlik, Erwin Kukuczka a Daniel Ženatý.

Všechny epizody

Jedno mají tito faráři společné. Je to víra v Boha i člověka. Láska k bližním a úcta k národním hodnotám. To, co ale v jejich životě sehrálo určitě významnou roli, je stěhování. Dobrovolné i nedobrovolné.  

Katolický kněz Václav Vacek, opravil ve svém životě mnoho kostelů a také far, protože se kvůli svým politickým postojům a jako člen církevního disentu musel mnohokrát stěhovat. Katolický kněz a lanškrounský děkan Zbigniew Czendlik se zase stěhoval z Polska do Čech. V Lanškrouně, kde opravil faru i kostel, působí už 25 let.

Kazatel a básník Erwin Kukuczka se na svoji mnohdy nelehké životní pouti vydal z Beskyd do Prahy, Hostinného, Hlinska a nyní žije se svoji ženou Lidmilou, taktéž farářkou Církve československé husitské v Ústí nad Orlicí. Jako kazatel působí v Nekoři a Žamberku. Český protestantský teolog Daniel Ženatý je v současné době bez fary. Před dvěma lety se z Pardubic přestěhoval do Prahy, kde působí jako synodní senior Českobratrské církve evangelické a také jako předseda Ekumenické rady církví.

autor: BRA
Spustit audio