V České Třebové založil muzeum. Poslední předmět zaevidoval v den své smrti

25. únor 2023

Městské muzeum v České Třebové patří mezi nejstarší v regionu. Slaví 135 let od svého založení a připomíná výjimečného člověka, svého zakladatele Jana Tykače.

Muzeum v České Třebové vzniklo 26. února 1888, a to díky vůli a nadšení českotřebovského učitele Jana Tykače. Pocházel z Čelákovic, ale po absolvování učitelského ústavu a praxi dostal v roce 1868 místo právě v České Třebové. Vychoval tu několik generací žáků a pěstoval v nich lásku k historii. Jan Tykač se přiženil do rodiny, která se zajímala o starožitnosti, a sám je po celý život také sbíral.

Kromě starožitností a historických artefaktů Jan Tykač shromažďoval také lidová pořekadla, písně a místní pověsti, věnoval se i výzkumu místního nářečí. „Jan Tykač se zajímal také o historii místních cechů. Městské muzeum dodnes opatruje jeho kolekci cechovních památek,“ vysvětluje ředitelka Městského muzea v České Třebové Jana Voleská. „Jan Tykač je shromáždil v době, kdy už cechy zanikaly, jsou to například hrnčířské výrobky, slavnostní svícny, prapory. Jde o vzácný soubor. Bez snahy Jana Tykače by tyto památky už neexistovaly.“

Souhra okolností a založení muzea

Jan Tykač nejprve přemýšlel o založení soukromého muzea a zpřístupnění svých sbírek veřejnosti. Objev vzácných listin v českotřebovském městském archivu, sbírka obrazů nebo kolekce zbraní z roku 1866 na místní radnici ale Jana Tykače přivedly k myšlence, že v České Třebové založí městské muzeum, jehož součástí by byla i jeho soukromá sbírka.

V českotřebovském muzeu najdete i historické kupé s projekcí ubíhající krajiny

Vše ale nevycházelo tak, jak by si Jan Tykač přál. Odjel na prázdniny, kde chystal plány nového muzea. Po svém návratu do České Třebové ovšem zjistil, že radnice mezi tím velkou část starožitností prodala v dražbě. I přesto se ale snažil myšlenku veřejného muzea prosadit. Společně s příznivci založil Musejní spolek, který se stal zřizovatelem městského muzea. Jan Tykač se stal jeho dlouholetým správcem a muzejní spolek vedl až do své smrti. Pro muzeum nashromáždil přes čtyři tisíce předmětů a poslední zaevidoval v den své smrti, 13. listopadu 1921.

Dlouhodobý problém. Kam s ním?

Městské muzeum se od počátku své historie, a to až do roku 2012, potýkalo s problémem umístění sbírek. Nejprve sídlilo na náměstí v budově obecné školy, kde ale nemělo dost prostoru. Potíže s nedostatkem místa se částečně vyřešily roku 1916, kdy muzeum přestěhovalo část svých sbírek do nově postavené reálky. V roce 1935 bylo muzeum přemístěno do budovy nové radnice na náměstí, po okupaci se ale sbírky stěhovaly opět do staré radnice. V 70. letech sbírky opět putovaly dál, tentokrát do nevyhovujících skladových prostor, zejména do objektu bývalé Horákovy tiskárny. Řada cenných předmětů tak byla nenávratně poškozena.

Expozice Velorexu v českotřebovském muzeu

Devadesátá léta znamenala další muzejní stěhování, tentokrát do bývalé velitelské budovy v opuštěných kasárnách na Semanínské ulici. Ta muzeu, jako depozitář, slouží dodnes. Otázka vybudování expozic muzea ale stále nebyla vyřešená. Až po několika provizoriích byla v září 2012 slavnostně otevřena nová budova Městského muzea Česká Třebová v Klácelově ulici. Více jak 120 let trvající snaha mnoha správců zdejšího muzea o získání důstojných výstavních prostor konečně skončila.

Expozice muzea nesou název „Dopravní křižovatky aneb do České Třebové vlakem, Velorexem, letadlem i lodí“ a návštěvníkům přibližují historii českotřebovského železničního uzlu, aviatické pokusy zdejšího rodáka Františka Formánka nebo vynález tříkolového vozítka OS-KAR (později Velorex) bratří Stránských.

Rotunda sv. Kateřiny, ke které se váže hned několik pověstí

Novinkou v nabídce muzea je možnost objednání zážitkové cesty Velorexem po České Třebové a jejím okolí. Kromě stálých expozic, výstav, přednášek a seminářů, muzeum zpřístupňuje Chaloupku Maxe Švabinského v Kozlově, poutní kapli Panny Marie Pomocné na Horách u České Třebové, farní kostel sv. Jakuba Většího a nabízí výklad v rotundě svaté Kateřiny v České Třebové. Jubileum si muzeum bude připomínat v průběhu celého roku. Více se dozvíte z audia nebo na webových stránkách Městského muzea Česká Třebová.

autor: BRA
Spustit audio

Související